Ενημερωση και πληροφοριες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Το Goethe-Test PRO διαπιστώνει με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας το προσωπικό σας γλωσσικό επίπεδο.

Ημερομηνίες και δηλώσεις συμμετοχής
Εφεξής έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε στις ενότητες κατανόηση γραπτού λόγου / λεξιλόγιο και γραμματική και κατανόηση προφορικού λόγου στο Goethe-Institut.

Εξέταστρα: 70 €
Ημερομηνίες: κατόπιν συνεννόησης
pruefung-thessaloniki@goethe.de

Περισσότερες πληροφορίας για την εξέταση Goethe-Test PRO

Νεα εξεταση: Goethe-Zertifikat B2

 
Εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενήλικες

Στα πλαίσια της τακτικής αναθεώρησης των εξετάσεών μας με βάση πάντα τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές έρευνες στην πιστοποίηση των γλωσσικών γνώσεων, η εξέταση  Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και ενήλικες επανασχεδιάσθηκε και από 01/01/2019 θα διεξάγεται σε ενότητες. Στην Ελλάδα η νέα εξέταση Β2 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2019.
Δεν θα αποτελείται πλέον από δύο υποχρεωτικά μέρη (γραπτή ομαδική εξέταση και προφορική εξέταση ανά ζεύγη ή ατομική), αλλά από τέσσερις ξεχωριστές ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις ενότητες ή σε ορισμένες από αυτές:

 • Τρεις ενότητες στη γραπτή ομαδική εξέταση: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 • μια ενότητα στην προφορική εξέταση ανά ζεύγη ή (κατ’ εξαίρεση) ατομική: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B2 για ενήλικες δεν υπάρχει καμία διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, ποικίλουν μόνο τα θέματα τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση, ώστε να ανταποκρίνονται στις εμπειρίες και τα βιώματα των εφήβων.  
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι απολύτως όμοια.
 
Η νέα εξέταση Goethe-Zertifikat B2 θα διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας το φθινόπωρο του 2019.
 
Τον Ιούνιο του 2019 θα διεξαχθεί για τελευταία φορά η εξέταση B2/B2j στη σημερινή της μορφή. Σε περίπτωση αποτυχίας οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης, στο οποίο απέτυχαν, μέχρι τον Ιούνιο του 2020.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας που ισχύει και για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους.
 
Εξέταστρα:
Θεσσαλονίκη: Συνολική εξέταση 155 € / Ανά ενότητα 60 €
Εκτός Θεσσαλονίκης: Συνολική εξέταση 180 € / Ανά ενότητα 70 €
   
 

Αποτελεσματα εξετασεων

Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων του Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου 2020 στην Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθούν στις 06.03.2020 στο διαδίκτυο.

τελευταία ενημέρωση: 21.02.2020

Online αναζητηση αποτελεσματων

Εάν συμμετείχατε σε μία από τις εξετάσεις Γερμανικών του Goethe-Institut Thessaloniki, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε online τα αποτελέσματα της εξέτασής σας, μόλις ανακοινωθούν στο διαδίκτυο.
Online Αναζήτηση Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Κάθε εξεταζόμενος λαμβάνει με Courier το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μετά από επιτυχή συμμετοχή του, στη διεύθυνση που συμπλήρωσε στη δήλωση συμμετοχής. Ενώ στην περίπτωση ομαδικών δηλώσεων τα πτυχία αποστέλλονται στο άτομο/ιδιωτικό σχολείο/κέντρο ξένων γλωσσών που έχει δηλώσει την ομάδα εξεταζόμενων.


Individual-Auskunft/Ατομική ενημέρωση: για ιδιώτες 
Ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

 • Prüfungsteilnehmer-Nr.: Αριθμός πελάτη (10- ψήφιος αριθμός εξεταζομένου)
 • Geburtsdatum: ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου, π.χ.: 01.01.1900
 • Abfrage: επιλέξτε Ergebnisse (αποτελέσματα)
 • Πατήστε Absenden
Gruppen-Auskunft/Ομαδική ενημέρωση: για Κέντρα Ξένων Γλωσσών και ιδιωτικά σχολεία (για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τον Ιανουάριο 2016 και μετά) 
Ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
 • Prüfungsart: είδος της εξέτασης (π.χ. Goethe-Zertifikat B1)
 • ID-Code: ο νέος σας 8-φήφιος αριθμός που σας έχει δοθεί από το Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (π.χ. 70000000 Geschäftspartner-Nr) 
 • Passwort: κωδικός πρόσβασης (που μας έχετε δώσει εσείς).
  Ο νέος «8-ψήφιος αριθμός» σας (Geschäftspartner-Nr.) σας έχει αποσταλεί από το Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος . Αν ο «αριθμός» σας δεν σας είναι γνωστός στείλτε γραπτό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή φαξ στο Τμήμα εξετάσεων του Goethe-Institut Thessaloniki.)
 • Abfrage: επιλέγετε Ergebnisse (αποτελέσματα)
 • Πατήστε Absenden


 

Πιστοποιητικα γλωσσομαθειας

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας των εξετάσεων των εξετάσεων του Νοεμβρίου 2019 σε Δράμα και Θεσσαλονίκη έχουν αποσταλεί με κκούριερ σιτς 18.12.2019.

τευλευταία ενημέρωση 18.12.2019

Goethe-Zertifikat A2 και
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Επανάληψη γραπτής ή προφορικής εξέτασης  A2 και A2 Fit in Deutsch

Συμμετέχοντες στις εξετάσεις A2 και A2 Fit in Deutsch έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν. Η ρύθμιση αυτή έχει άμεση εφαρμογή.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική,  δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά (1), στο ίδιο *Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής  για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.

⃰*Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης:
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξετάσεων
pruefung-thessaloniki@goethe.de

 

Goethe-Zertifikat B1 und
Goethe-Zertifikat B2

για εφήβους και ενηλίκους

Εξεταζόμενοι, οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία και τις τέσσερις ενότητες σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους και στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο* εντός ενός έτους, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό, όπου βεβαιώνεται η επιτυχία και στις τέσσερις ενότητες σε ένα έγγραφο.

*Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης:
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα, Βόλος

Αν η αίτηση γίνει εντός έξι εβδομάδων μετά την αποστολή των τελευταία αποκτηθέντων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, η έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας γίνεται δωρεάν. Για αιτήσεις που γίνονται μετά το πέρας αυτής της περιόδου καταβάλλεται παράβολο 20 €. (ALPHA-Bank, Kontonummer: 478 00 2320 000828).  Σαν αιτιολογία: Όνομα και επώνυμο του υποψηφίου.) Τα έξοδα αποστολής τα αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ο αιτών / η αιτούσα.


 

Goethe-Zertifikat C1

Επανάληψη γραπτής ή προφορικής εξέτασης C1
για εφήβους και ενηλίκους

Συμμετέχοντες στις εξετάσεις C1 (έφηβοι και ενήλικες) έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική,  δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο *Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος ⃰.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής  για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.

⃰*Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης:
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα

 

Εξετάσεις για εφήβους και ενηλίκους

Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 και Goethe-Zertifikat C1

Μεταξύ των εξετάσεων

 • Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche und dem Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene
 • Goethe-Zertifikat B2 für Jugendliche und dem Goethe-Zertifikat B2 für Erwachsene
 • Goethe-Zertifikat C1 für Jugendliche und dem Goethe-Zertifikat C1 für Erwachsene
δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Τα θέματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τυς δύο εκδοχές (για εφήβους και για ενηλίκους) είναι πανομοιότυπα.
 

Κεντρο Aυτομαθησης στην βιβλιοθηκη

Κέντρο Aυτομάθησης για την άριστη προετοιμασία εξετάσεων στη βιβλιοθήκη του Goethe-Institut Thessaloniki
 
Στο νεοσύστατο Κέντρο Αυτομάθησης στη βιβλιοθήκη μπορείτε, σε άριστες συνθήκες μάθησης,  να  προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας επιπέδων Β1 μέχρι C2 του Goethe-Institut.
Καινοτόμες εκδόσεις πολλών εκδοτικών οίκων ειδικευμένων στα Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα είναι ταξιθετημένες ως συλλογή αναφοράς και διατίθεται προς δωρεάν χρήση, τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, σε όλους/όλες διδασκόμενους/διδασκόμενες των γλωσσικών τμημάτων του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης, καθώς και στους/στις  κατόχους κάρτας δανεισμού της βιβλιοθήκης.
Για την εξάσκηση και την επεξεργασία των κειμένων ήχου, διατίθενται συσκευές αναπαραγωγής CD.

 

Αιτήσεις

Bεβαίωση Πτυχίου

Αίτηση Βεβαίωσης Πτυχίου σε περίπτωση απώλειας εντός 10 ετών από την απόκτηση του πιστοποιητικού