Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat C2: GDS

Η σειρά σας παρακαλώ! Οι ενότητες

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αποτελείται από τις ενότητες:  Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (ατομική προφορική εξέταση).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
Οι σχετικές με τη λογοτεχνία ασκήσεις στην ενότητα Παραγωγή γραπτού λόγου σχεδιάζονται από κοινού με το Ludwig-Maximilian-Universität του Μονάχου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε επιμέρους ενότητες ή συνδυασμό ενοτήτων. Τα επιμέρους πιστοποιητικά για τις τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν σε ένα Γενικό Πιστοποιητικό.
Οι ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου αξιολογούνται από το Εξεταστικό Κέντρο. Η αξιολόγηση της ενότητας Παραγωγή γραπτού λόγου συντονίζεται από τα Κεντρικά του Goethe-Institut.
 

Εάν δώσετε εξετάσεις το 2022 και στην ενότητα Παραγωγή γραπτού λόγου, Μέρος 2, δεν επιλέξετε ένα από τα δύο γενικά θέματα, αλλά ένα από τα δύο λογοτεχνικά θέματα,  πρέπει να επεξεργασθείτε τουλάχιστον ένα από τα δύο λογοτεχνικά βιβλία που έχει ορίσει το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian του Μονάχου για το 2022. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης επιλέγετε ένα θέμα από τα τέσσερα που έχετε στη διάθεσή σας.

Κατάλογος λογοτεχνικών βιβλίων 2022 για το  Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
Εάν δώσετε εξετάσεις το 2023 και στην ενότητα Παραγωγή γραπτού λόγου, Μέρος 2, δεν επιλέξετε ένα από τα δύο γενικά θέματα, αλλά ένα από τα δύο λογοτεχνικά θέματα,  πρέπει να επεξεργασθείτε τουλάχιστον ένα από τα δύο λογοτεχνικά βιβλία που έχει ορίσει το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian του Μονάχου για το 2023. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης επιλέγετε ένα θέμα από τα τέσσερα που έχετε στη διάθεσή σας.

Κατάλογος λογοτεχνικών βιβλίων 2023 για το  Goethe-Zertifikat C2: GDS

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)
 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διαβάζετε κείμενα εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, ρεπορτάζ και αγγελίες και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.  Είστε σε θέση να κατανοήσετε με ευκολία ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα νοήματα σε γλωσσικά σύνθετα και απαιτητικά κείμενα.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Επαναδιατυπώνετε αποσπάσματα μιας σύντομης εισήγησης. Συντάσσετε κατόπιν ένα καλά διαρθρωμένο κείμενο, σε μορφή επιστολής αναγνώστη ή βιβλιοκριτικής,  πάνω σε ένα γενικό θέμα ή ένα θέμα σχετικό με το λογοτεχνικό βιβλίο που επεξεργασθήκατε. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα υφολογικά και δομικά μέσα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο γενικών θεμάτων και δύο λογοτεχνικών θεμάτων, ένα από το κάθε βιβλίο του καταλόγου. Από τα τέσσερα πιθανά θέματα που έχετε στη διάθεσή σας, εσείς επεξεργάζεσθε ένα.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ακούτε ειδήσεις και ρεπορτάζ από τα Μέσα, ανεπίσημες συνομιλίες και συνεντεύξεις με ειδικούς, οι οποίοι μιλούν με φυσικό ρυθμό και επεξεργάζεσθε κάθε φορά διαφορετικά είδη ασκήσεων.

Διάρκεια: περίπου 35 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παρουσιάζετε προφορικά ένα σύνθετο θέμα, π.χ. παγκοσμιοποίηση, και διατυπώνετε τα επιχειρήματά σας με διαφορετικούς γλωσσικούς τρόπους όταν σας υποβάλλονται ερωτήσεις. Με αφόρμηση από ένα άλλο θέμα υπέρ ή κατά μιας άποψης,  διατυπώνετε επιχειρήματα και προβάλετε αντεπιχειρήματα, προσπαθώντας να πείσετε το συνομιλητή σας για την ορθότητα των θέσεών σας.

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά

Προυποθεσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom απευθύνεται σε ενήλικες.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Για το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Το Goethe-Zertifikat C2:Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις του έκτου και ανώτατου επιπέδου - C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο ικανοτήτων χρειάζεστε – σε εξάρτηση από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις προϋποθέσεις εκμάθησης - τουλάχιστον 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.