Εργαστήριο Wikipedia Lab

Wikipedia Lab ©Marios Magioladitis

Δε, 22.10.2018

17:30 - 20:30

Σεμινάριο με στόχο την εισαγωγή και εμβάθυνση στη συνεισφορά στην Wikipedia αλλά και την εισαγωγή στα Wikimedia Commons και Wikidata

Το Wikimedia Community User Group Greece* σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki διοργανώνουν το Wikipedia Lab, ένα σεμινάριο διάρκειας 2 τρίωρων μαθημάτων στις 12 και 22 Οκτωβρίου αντίστοιχα.
 
Αντικείμενο του σεμιναρίου θα είναι η εισαγωγή και εμβάθυνση στη συνεισφορά στην Wikipedia αλλά και η εισαγωγή στα υπόλοιπα αδελφικά εγχειρήματα της Wikipedia, όπως τα Wikimedia Commons και Wikidata.  Η μορφή των μαθημάτων περιλαμβάνει επί τόπου πρακτική επίδειξη και εξάσκηση στη χρήση του περιβάλλοντος επεξεργασίας της Wikipedia και όλων των σχετικών λειτουργιών.
 
Το πρόγραμμα αναλυτικά:

 
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 17:30 μ.μ.:
Εισαγωγή στη Wikipedia
Σκοπός
Βασική πολιτική περιεχομένου
Επίδειξη απλού τρόπου επεξεργασίας με οπτικό επεξεργαστή
Εισαγωγή στη τεκμηρίωση λημμάτων 

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, 17:30 μ.μ.:
Ανακεφαλαίωση τρόπου επεξεργασίας ή δημιουργίας λημμάτων
Τεκμηρίωση λημμάτων της Wikipedia
Ανέβασμα εικόνων στο Wikimedia Commons και χρήση εικόνων στα λήμματα της Wikipedia 

Τα μαθήματα είναι αυτοτελή και η απουσία από κάποιο δεν επιβαρύνει την κατανόηση των επόμενων.
 
Υποβολή συμμετοχής στο https://blog.wikimedia.gr/lab/.
 
*Το Wikimedia Community User Group Greece είναι από το 2013 επίσημα αναγνωρισμένο από το Wikimedia Foundation ως ομάδα χρηστών Wikimedia στην Ελλάδα, αποτελείται από εθελοντές και ασχολείται με εξωστρεφείς δραστηριότητες προώθησης της Wikipedia και προσέλκυσης νέων δημιουργών και περιεχομένου.
 
Πληροφορίες:
Wikimedia Community User Group Greece
http://www.wikimedia.gr
team@wikimedia.gr
 
Wikimedia Foundation
https://wikimediafoundation.org
 

Πίσω