Εργαστήρι Πληροφοριακη Εγγραμματοσυνη και Ανοικτοτητα

Informationskompetenz und Openness Tomi Um | CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Τε, 29.01.2020

Goethe-Institut Athen

Ομήρου 14-16
Αθήνα

Ένα εργαστήρι για την βελτιστοποίηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο 

 
Τόπος διεξαγωγής:

Goethe-Institut Athen

Πανεπιστημίου 57
10564 Αθήνα
 
Πώς μπορώ να βρω αυτό που ψάχνω στο διαδίκτυο; Τι κρυφά κόλπα και εργαλεία υπάρχουν για να βελτιστοποιηθεί αυτή η αναζήτηση; Σκοπός του εργαστηρίου είναι να προσεγγίσει με τρόπο πρακτικό και κατανοητό αυτό που ονομάζουμε πληροφοριακή εγγραματοσύνη (information literacy) στο Διαδίκτυο, δηλαδη την ικανότητα να προσδιορίζουμε, να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε και να αξιοποιούμε την πληροφορία που μας ενδιαφέρει, με χρήση ψηφιακών μέσων. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα σκοτεινά σημεία του ψηφιακού τρόπου πρόσβασης στη γνώση/πληροφορία, μέσα από συζήτηση συναφών θεματικών, όπως η βασική λειτουργία των μηχανών αναζήτησης, οι μηχανισμοί ταξινόμησης αποτελεσμάτων, η εξατομικευμένη αναζήτηση, η αποτίμηση της εγκυρότητας των ιστότοπων πληροφόρησης, καθώς και θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τέλος, θα εξεταστούν πρακτικές «έξυπνης» αναζήτησης και βέλτιστης αξιοποίησης των παρεχόμενων εργαλείων αναζήτησης.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί από τον Δρ. Γιάννης Χριστοδούλου. Ο Γιάννης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και διδάσκων στο Τμημα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κατά την εγγραφή, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον λόγο της συμμετοχής σας και το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο.

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων!
Δεσμευτική δήλωση συμμετοχής στο bibliothek-athen@goethe.de

Πίσω