Lénárt-Tamássy Orsolya ajánlja
Der fremde Ferdinand (Az ismeretlen Ferdinand)

Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders © Die Andere Bibliothek, Berlin, 2020 A „Grimm fivérek“ kifejezést hallva vagy olvasva automatikusan Jakob és Wilhelm Grimmre, a két mesegyűjtőre, nyelvtudósra és néprajzkutatóra gondolunk. Kevesen tudják viszont, hogy a két említett Grimm fivér mellett öccsük, Ferdinand is mese- és mondagyűjtő, illetve író volt. Heiner Boehncke és Hans Sarkowicz, a 2020-ban megjelent kötet szerkesztői azt a célt tűzték maguk elé, hogy halálának 175. évfordulója alkalmából emléket állítsanak Ferdinand Grimmnek, és megvilágítsák mindeddig a két ismertebb fivér árnyékában rejtező alakját. Ferdinand Grimm ugyanis nem csupán a mai olvasóközönség számára ismeretlen, hanem idegennek tekintette már maga Jakob és Wilhelm is: Ferdinand, a család fekete báránya – „félresiklott életvitele“ és „természetellenessége“, valójában persze bizonyára inkább „coming out“-ja miatt – 1810 után teljes elutasításban (sőt megvetésben) részesült két idősebb fivére részéről.

Az ismeretlen Ferdinand szerzői igyekeznek feltárni a legifjabb Grimm fivér írói és népmesegyűjtői tevékenységét, „utólag biztosítva számára azt a méltányos bánásmódot, amelyet [Jakob és Wilhelm Grimm] megtagadtak tőle“. Hogy ezt megtehessék, meg kell ismerniük Ferdinand Grimm munkamódszerét, a két „tapasztaltabb“ fivérrel folytatott levelezését, továbbá a Ferdinand gyűjtötte mesék forrásait, illetve utóéletét. Az archív forrásokat és leveleket is feltüntető részletes, illusztrált bibliográfia, a válogatott mesékhez fűzött kommentárok, valamint a Tante Henriette (Henriette néni) című elbeszélés szövegének közlése alapján megragadhatóvá válik az ismeretlen Ferdinand sokrétű írói tehetsége, miközben az olvasó alaposabb bepillantást nyerhet a Grimm család életébe is.
Összefoglalva: Gondos kutatómunkával sikerült a szerkesztőknek megrajzolniuk a mesegyűjtő, író, ellentmondásos álmodozó, „törpebarát és madárnyelvész“ hiteles portréját, és ha megkésve is, méltó figyelemben részesíteni Ferdinand Grimm életművét.

Verlag „Die Andere Bibliothek“

Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz
Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders
Die Andere Bibliothek, Berlin, 2020
ISBN 9783847704287
300 oldal

Recenziók a német médiában:
Perlentaucher
Die Welt (kostenpflichtig)
Süddeutsche Zeitung (kostenpflichtig)