Paulína Šedíková Čuhová ajánlja
Der verlorene Sohn (A tékozló fiú)

Der verlorene Sohn © Aufbau Verlag, Berlin, 2020 Jammaludin sorsát követhetjük nyomon Olga Grjasnowa legutóbb megjelent regényében: Jammaludin a Kaukázus északi részén született, és a hatalmas Schamil imám fia, de a kaukázusi háború idején túszként az orosz cár udvarába kerül. Egy új világ, egy új kultúra és egy új nyelv tárul fel Oroszországban a fiatalember számára, úgyhogy végül meghasonlik a két világ és a két vallás között: nem csupán a felnőttéválással, a honvággyal és a szerelemmel kell megküzdenie, de megoldhatatlan identitásválságba is kerül.

Olga Grjasnowa szuverén módon kezeli és nagyszerű fiktív történetté formálja a történelmi nyersanyagot, amely csakugyan érdemes volt az alapos feltárásra. Az írónőt – akárcsak korábbi regényeiben – ezúttal is elsősorban a „Mi is voltaképpen a haza?“ kérdés, továbbá hősének világok közötti létezése foglalkoztatja.

A történelmi regény elolvasása során az okozta számomra a legnagyobb élvezetet, hogy az írónő bevezetett egy ismeretlen világba, illetve az említett világ nem egyszer fájdalmas és szomorú történetébe, amelyet sokrétűen és részletesen, mégis pátosz és nosztalgia nélkül mutatott be. Habár alapvetően történelmi anyagról van szó, a téma mindvégig aktuálisnak tűnik az olvasás során, ami nem utolsó sorban az élő nyelvnek és a mai látásmódnak köszönhető. Olga Grjasnowa A tékozló fiú című regénye roppant izgalmas és érzelmileg is megindító olvasmány.

Aufbau Verlag

Olga Grjasnowa
Der verlorene Sohn
Aufbau Verlag, Berlin, 2020
ISBN: 978-3-351-03783-3
383 oldal

E-könyv kölcsönzése az Onleihe felületén

Recenziók a német médiában:
Deutschlandfunk Kultur
SWR2
Süddeutsche Zeitung