Sanita Muižniece ajánlja
Happy Place (Happy Place)

Happy Place © Rotopol, Kassel, 2020 A Happy Place Max Baitinger 2018 és 2020 között alkotott képregényepizódjait gyűjti egybe. Senki ne várjon ettől a könyvtől útmutatót a boldogsághoz vagy a kiegyensúlyozott élethez. Max Baitinger a német képregényművészek újabb nemzedékének egyik legérdekesebb, legöntörvényűbb tagja, aki lakonikus vonalak és figurák segítségével meditatív, szellemes metaforákká változtatja át még a legabszurdabb élethelyzeteket is. Metaforáival pedig bárki azonosulhat, aki számítógépet használ, adót fizet, és járt már fitneszstúdióban vagy orvosnál.

Az akkurátus rajzok és kompozíciók olyan benyomást keltenek, mintha egy robot alkotásai lennének, vagy pedig a Photoshopban készültek volna. Pedig a finom részletek és az árnyalt színek valójában gondos kézimunka eredményei, amint azt az Instagramra feltöltött, a szerzőt munka közben ábrázoló videók is bizonyítják. A képregény mint művészeti ág varázsa abból fakad, hogy nem az író által papírra vetett mondatok, és nem is a bizonyos idő alatt megjelenő, bizonyos sorrendben összevágott filmszekvenciák vezetik, illetve űzik előre a befogadót. A képregényben ugyanis maga a befogadó vállalja magára a rendező szerepét: ő határozza meg az olvasás tempóját, és ő dönti el azt, hogy melyik részletet illesse kitüntetett figyelem. Ez persze megkövetel egy bizonyos erőfeszítést: aki úgy akarja, egyetlen lélegzettel végigrohanhat akár az egész történeten, míg mások bizonyára elidőznek majd egy-egy különösen érdekes részleten vagy rajzon. A Happy Place olyan, mint valami menedékhely: az olvasó itt elrejtőzhet a szemlátomást tótágast álló hétköznapok elől, szabadjára engedheti képzeletét és álmait, és ha kedve tartja, nevethet egy jót önmagán.


Rotopol

Max Baitinger
Happy Place

Rotopol, Kassel, 2020
ISBN 978-3-96451-016-7
160 oldal

Recenziók a német médiában:
Pfeil und Bogen