Sanita Muižniece ajánlja
Lyrik-Comics (Líra-képregények)

Lyrik-Comics: Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren © Beltz & Gelberg, Weinheim, Basel, 2019 A kötetet gondozó Stefanie Schweizer sikeresen oldott meg egy roppant nehéz feladatot: kilenc német képregényművész közreműködésével sikerült értelmes egésszé szerkesztenie különböző nemzedékekből származó költők tizenkilenc versét. Egyaránt szerepelnek a gyűjteményben klasszikus és kortárs szerzők versei. Minden verset egy-egy képregény-szekvencia követ, amelyben a művészek saját vizuális kézjegyükkel értelmezik az adott vers tartalmát, ritmusát és hangulatát. Az így sorba rendezett versekből pedig kirajzolódik az olvasók előtt egy játékokkal és gondolatokkal teli nap. Az új kalandokra csábító reggelről szóló versek után különféle hétköznapi élethelyzetek és érzelmek (félelem, düh, szeretet) következnek, míg végül leszáll az este, és ideje ágyba bújni.

Mivel a szerkesztő hat esztendősnél idősebb olvasók számára ajánlja a könyvet, feltehető, hogy felnőttekkel együtt olvassák majd a kötetet a gyerekek, velük együtt felfedezve a versek tartalmát és ritmusát, illetve a képregény-szekvenciákban felbukkanó témákat és alakokat. Ráadásul még egy kedves meglepetésről is gondoskodtak a szerkesztők, néhány verset ugyanis megzenésítve is meghallgathatnak az olvasók a kiadó weboldalán.

„Olyan egy vers, mint egy zseblámpa“ – hangzik a kötet bevezető mondata, és a gyűjtemény csakugyan igazolja ezt a tételt: rávilágít a nyelv színgazdagságára és struktúráira, elragadó szójátékokat tartalmaz, és saját asszociációkra, saját történetek kitalálására serkenti az olvasót.

Beltz & Gelberg

Stefanie Schweizer (Hrsg.)
Lyrik-Comics: Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren
Beltz & Gelberg, Weinheim, Basel, 2019
ISBN 978-3-407-75461-5
104 oldal

Recenziók a német médiában:
Kinderbuch-Couch
Pfeil und Bogen