Weiss János ajánlja
Halbwahrheiten (Féligazságok)

Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeit © Matthes & Seitz Verlag, Berlin, 2021 Gyakran tárgyalt téma napjainkban  a „fake news”, és számos értekezés igyekszik meghatározni a jelenség mibenlétét, illetve társadalmi funkcióit. Nicola Gess, a Bázelben élő irodalomtudós azonban ehelyett inkább féligazságokról beszél: „A féligazságok részben valós eseményeken, részben fiktív tartalmakon alapuló megnyilatkozások.” A féligazságok tehát nem „igazak”, de alapjában véve nem is „hamisak”, hanem valahol a kettő között helyezhetők el: rendelkeznek ugyan egy bizonyos igazságtartalommal, ezt azonban elnyomják vagy elleplezik. (Elsősorban Theodor W. Adorno filozófiájára reflektálva maga a szerző is különös figyelmet fordít a féligazságok és az ideológiák között fennálló, szembeötlő párhuzamosságra.)

Mindennek ellenére nem könnyű megválaszolni azt a kérdést, hogy miképpen és miért kerül sor tulajdonképpen az igazságok „elferdítésére”. Mindenesetre sokak vélekedése szerint a „posztfaktikus retorika” fogalmával írhatjuk le azt a történelmi korszakot, amelyben élünk.(Ennek szemléltetésére esettanulmányokat olvashatunk a karcsú kötetben szélhámos újságírókról, a koronavírust illető összeesküvés-elméletekről, továbbá a jobboldali radikalizmus retorikájáról.) A korszak legszembetűnőbb sajátosságai ugyanis a közösségi médiumok rohamos terjedése és a populista politikai mozgalmak előretörése. De miért is olyan veszélyes mindez? Jóllehet bizonyára mindig is léteztek féligazságok, de ha ezek uralnak egy egész korszakot, akkor elkövetkezik a „fakticitás válsága”, amely végső soron a demokratikus intézményrendszerbe vetett hitet is aláássa.

A szerző azonban még ennél is tovább megy, világossá téve, hogy akár civilizációs törést is okozhat az igazság- és valóságérzék megrendülése. És ez az, ami égetően fontossá teszi ezt a karcsú kötetet.


Matthes & Seitz Verlag

Nicola Gess
Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeit
Matthes & Seitz Verlag, Berlin, 2021
ISBN: 978-3-75180-512-4
157 Seiten

Recenziók a német médiumokban:
Süddeutsche Zeitung
Bücher.de
Deutschlandfunk Kultur