Tilman Becker ajánlja
Todesalgorithmus (Halálalgoritmus)

Todesalgorithmus – Das Dilemma der künstlichen Intelligenz © Passagen Verlag, Wien, 2021 Az utcán játszó gyereket vagy inkább a sétálgató nyugdíjasokat üsse el az autó, ha nincs más választás? Habár alig akad olyan sofőr, akinek akár a KRESZ-vizsgán, akár a mindennapi gyakorlatban választ kellett volna adnia erre a kérdésre, az önvezető autókat mégis muszáj már a tervezés során pontosan lefektetett szabályokkal felkészíteni az efféle helyzetekre is.

Roberto Simanowski könyve, amint azt már az alcím is tudatja az olvasóval, „a mesterséges intelligencia dilemmájáról” szól. Mégpedig sajátos megközelítésből, hiszen a szerző nem tesz úgy, mintha birtokában lenne a megoldásnak, hanem nyitottságra igyekszik serkenteni az olvasót „kóborló gondolkodásával”, „amely nem megfellebbezhetetlenségre, hanem gondolati impulzusok átadására törekszik”, „amelynek célja nem az, hogy feltétlenül igaza legyen, hanem az, hogy nyitott fülekre leljen”. A százötvenhét oldalas esszé mindazonáltal nem strukturálatlan kóborlás, hanem logikusan egymásra épülő, mindannyiunkat közvetlenül érintő kérdésfelvetések sorozata a mesterséges intelligencia jelenét és jövőjét illetően. A kérdések kifejtése során pedig nem a technikai részletek és nem a technikai lehetőségek határai, hanem azok a nagy filozófiai és társadalmi kérdések állnak az előtérben, amelyek egy eljövendő „erős MI” kapcsán óhatatlanul felvetődnek.

Jóllehet a töprengés tárgya a távoli jövő, az itt és mostból, a „halálalgoritmus” problémájából kiinduló gondolatmenet arra fut ki, hogy muszáj már ma feltennünk ezeket a kérdéseket.

Passagen Verlag

Simanowski, Roberto
Todesalgorithmus – Das Dilemma der künstlichen Intelligenz
Passagen Verlag, Wien, 2021
ISBN: 978-3-7092-0461-0
160 Seiten

E-Book kölcsönzése az Onleihe felületén

Recenziók a német médiumokban:
Deutschlandfunk Kultur
Literaturkritik.de