Igor Evgen Bergant ajánlja
Offene Grenzen für alle (Nyitott határokat mindenkinek)

Offene Grenzen für alle © Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 2021 Logikusnak tűnik, hogy a politikatudomány egyik tekintélyes professzora éppen a nyitott határokról ír könyvet a modern világunkat sújtó páratlan járvány idején. Hiszen bőven van ideje: egyetemi óráit online tartja, és utaznia sem szabad. Az európai államok többsége leengedte a régi határsorompókat, hogy megállítsa egy új vírus terjedését, sőt bizonyos térségekben kijárási tilalmat rendeltek el.
Csakhogy Dr. Volker M. Heins, a Duisburg-Esseni Egyetem társadalomtudományi karának politikatudomány professzora, akinek kutatási súlypontja a politikaelmélet és a migráció, nem az elveszített szabadság utáni vágyát nyilvánítja ki ebben a könyvben, hanem tényleg úgy véli, hogy a jelenleg fennálló körülmények között az európaiak ismét jobban bele tudnak helyezkedni a világ sok millió migránsának helyzetébe. A szerző ugyanis – amint ezt már maga a cím is világossá teszi – csakugyan a mindenki számára nyitott határok mellett érvel. Mindenki számára? Igen, mindenki számára! Márpedig a professzor ezzel nyilvánvalóan áthágja jó néhány reménybeli olvasójának tűréshatárát.
De csakis saját magát okolhatja az, aki nem fogadja el Volker Heins meghívását egy közös gondolatutazásra. Hiszen olvasóbarát, jól felépített szöveg ez, amely számos megalapozott érvet hoz fel szerzőjének álláspontja mellett. A nyitott határok elképzelése egyelőre persze utópia csupán, ámde ez az utópia – így a szerző – elengedhetetlenül szükséges (lásd az alcímet) az emberiség túlélése és egy demokratikus jövő érdekében.
Megeshet, hogy humánus (humanisztikus) alapjaik ellenére Volker Heinsnek nem minden érve talál majd nyitott fülekre. Összességében véve mégis bőségesen elegendő gondolati impulzust kínál ez a könyv ahhoz, hogy éppen a jelenlegi hiszterizált időkben – akár a vírussal, akár nélküle, akár otthon, akár már újra útközben – érdemes legyen a figyelemre és a megfontolásra.

Hoffmann und Campe Verlag