Marcin Wilk ajánlja
Herkunft (Származás)

Herkunft © Luchterhand Literaturverlag, München, 2019 Saša Stanišić, az egykori Jugoszláviából érkezett bevándorló az ifjabb nemzedék legizgalmasabb prózaírói közé tartozik, és újra meg újra elbűvöli német olvasóit költészettel átitatott regényeivel. Stanišić új könyve azonban több még ennél is, ugyanis erősen személyes történet. Tizennégy esztendős korában, 1992-ben érkezett Németországba a szerző. Nem ő választotta Németországot, hanem a szükség hozta ide, hiszen a balkáni háború szörnyűségei elől menekült, és nehezen vészelte át az új hazájában eltöltött első hónapokat. Szülei nem kaptak a képzettségüknek megfelelő munkát, ő maga pedig a kíváncsiság és az újonnan érkezettekre jellemző esetlenkedés között hányódott, miközben egyszersmind megpróbálta kibogozni meglehetősen bizonytalan származát. Hosszú időre volt szüksége Stanišićnak ahhoz, hogy részesévé váljon az új társadalomnak, az új kultúrának. Megismerkedett a német romantikusokkal, mindenekelőtt Eichendorff-fal és Hölderlinnel, és megszerette őket. Ennek az irodalmi közeledésnek a nyomairól olvashatunk a Herkunft lapjain. És Stanišić megpróbált persze írni is ezen az új nyelven, mégpedig sikerrel. Vagyis végül a német nyelvben lelt új otthonra.

Nem egyszerű, lineáris, mindvégig világos cselekményvezetésű önéletrajzi elbeszélés a Herkunft, habár minden egyes lapján érzékelhető az, hogy a szerző roppant erőfeszítést tesz a rendteremtés érdekében. De ami első szempillantásra kudarcnak tűnhet talán, az valójában az irodalom diadala. Rengeteg árnyék, rengeteg fájdalmas konfrontáció van ebben a könyvben, amely mindenekelőtt az emlékezésről szól. Személyes emlékeit és reflexióit külső megfigyelők, elsősorban a rokonok beszámolóival szembesíti a főhős. A jelenbe pedig ilyenformán beleszövődik a múlt, miközben eljutunk az érzelmektől az emigránsok helyzetének a személyes tapasztalatokon túlmutató, intellektuális megértésére tett kísérletig. De amint arra már a cím is utal, a könyv legfőbb tétje mégis a saját identitás, vagyis a származás és a gyökerek újrafelfedezése. Nehéz kérdést tett fel magának Saša Stanišić, a könyv pedig éppen ezért ugyancsak nehéz próbatétel elé állítja az olvasót. Mindennek ellenére nem csupán önéletrajzi kísérlet, hanem egyszersmind bravúros irodalmi mű is a Herkunft.
Luchterhand Literaturverlag

Saša Stanišić
Herkunft (Származás)
Luchterhand Könyvkiadó, München, 2019
ISBN 978-3-630-87473-9
360 oldal

Recenziók a német médiában:
Perlentaucher
Google Books