Brane Čop ajánlja
Eine Geschichte des Windes (A szél története)

Carl Hanser Verlag Egy fegyverkovács naplója: ellenállhatatlan hatást gyakorol az olvasóra Raoul Schrott archaizáló útikönyve és nevelődésiregény-paródiája már pusztán a tapintásával is, Peter-Andreas Hassiepen, a kötet tervezője ugyanis mindent elkövetett azért, hogy újra élessze a 16. század könyvművészetének szellemét. A központi fejezetekben a bárdolatlan, nyers modorú német tüzéré, Hannes von Aachené a szó, másutt azonban maga Schrott is magára vállalja az én-elbeszélő szerepét, ugyanis – legalábbis részben – megismétli Hannes világkörüli utazásait. A nyelv archaikus és pallérozott, vagyis éber figyelmet követel az olvasóktól, másrészt azonban festői részletekkel kárpótolja és bűvöli el őket.

Ágyúöntés, büntetések a hajó fedélzetén, éhezés és kétségbeesés a Csendes-óceánon – mindez valósággal életre kel az olvasó szeme előtt. Majdnem pontosan ötszáz esztendeje hajózta körül Magellán a Földet, és jóllehet számos részletét ismerjük ma már ennek az utazásnak, arról nem sokat tudunk, hogy miképpen telt az idő, és miként gazdálkodtak vele egykor a vitorlás hajókon. Hannes az egyike annak a mindössze tizennyolc szerencsés férfinak, akik visszatértek a legénység tagjai közül az első utazásról – és még kétszer nekivágott. A harmadik utazás során merő szertelenségből halt meg a Húsvét-szigeteken, ahol fonetikusan, banánlevelekre diktálta le az élettörténetét. Schrott visszatérő témája, az óceánok végtelensége ezúttal barokkos feldolgozásban.

Raoul Schrott, Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal © 2019 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

Raoul Schrott
Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal
Carl Hanser Verlag, München, 2019
ISBN 978-3-446-26380-2
324 oldal

Recenziók a német médiában:
Buecher.de
Perlentaucher