Csaba Olay ajánlja
Die Freiheit, frei zu sein (A szabadság, hogy szabadok legyünk)

Die Freiheit frei zu sein (A szabadság, hogy szabadok legyünk) © dtv Verlagsgesellschaft Hannah Arendt gondolkodásának egyik alapvonására világít rá az esszé tautologikusnak tűnő címe (Die Freiheit, frei zu sein; A szabadság, hogy szabadok legyünk): Arendt a szabadság, pontosabban szólva a nyilvánosságban megvalósuló, vagyis a politikai szabadság gondolkodója. Arendt azonban egyszersmind rákérdezett arra is, hogy miképpen alapozható meg a tartós emberi szabadság, ilyenformán pedig eljutott a forradalomhoz mint a mondernitás alapvető politikai tapasztalatához.

Jelen esszé 1967-ben, az On Revolution (1963) című könyv kontextusában keletkezett. Az említett könyvben Arendt provokatív módon azzal az érvvel szembesítette az amerikai és a francia forradalmat, hogy míg az előbbi megalapította a szabadságot, addig az utóbbi elsilányította a szabadság eszméjét a szociális problémák javára. Jelen írás a maguk komplexitásában reflektálja a forradalmakat, és úgy tárgyalja a forradalom, illetve a szabadság összefüggését, hogy rámutat a forradalmak ellentmondásos, soha nem veszélytelen valóságára.
 

Hannah Arendt
Die Freiheit, frei zu sein (A szabadság, hogy szabadok legyünk)
dtv Könyvkiadó, München, 2018.
Első német nyelvű kiadás
ISBN 978-3-423-14651-7
64 oldal