Roma-ábrázolások a művészetben
„A roma kultúra kérdése Európa lényegét érinti”

A roma kultúra kérdése Európa lényegét érinti. – Amíg a romák teremtette kulturális értékeket nem tekintjük közös kultúránk szerves részének, addig Európa is töredékes marad.

Ha a szintók és romák maguk mesélik el a történetüket, olyan képet kapunk, ami elüt a fennálló sztereotípiáktól.

Ha a kortárs művészek az egyént állítják középpontba, nem pedig az etnikai jegyeket, akkor munkájuk eredménye alkotás lesz, és nem sablonok gyűjteménye.

Ahogy a tudomány mind mélyebben feldolgozza a romák képi ábrázolásait, úgy világlanak ki a romantizáláson és egzotizáláson túl egyre élesebben a valódi történelmi összefüggések.

Fordulóponton vagyunk: a roma művészek az esztétikai elismerés mellett immár politikai szerepvállalásra is törekszenek.

Michael Müller-Verweyen, a budapesti Goethe Intézet igazgatója, Isabel Raabe, a RomArchive projekt vezetője, Klaus-Michael Bogdal irodalmár, Kovács Éva szociológus és Junghaus Tímea, a RomArchive kurátora összegez: Tekintse meg a Roma-ábrázolások a képzőművészetben című nemzetközi konferencián forgatott videoclipünket a legfontosabb téziseikről!

Statements Vorschaubild 1

Az idegenség művészi ábrázolása a művészettörténet hagyományos kutatási területei közé tartozik. A roma-ábrázolásokban megbúvó idegenséget azonban messze nem tárta még fel teljesen a szaktudomány. A Goethe Intézetben 2017. április 3-án és 4-án rendezett Roma-ábrázolások a képzőművészetben című konferencia igyekezett megalapozni a romák művészeti reprezentációjának átfogó, szisztematikus kutatását.