Erhard Oeser Félelem az idegenségtől. A xenofóbia gyökerei

Miért félünk az idegenségtől, miért utasítjuk el az idegeneket? A xenofóbia a kezdetektől fogva végigkíséri az emberiség történetét. Korlátozott formájában csoportok, társadalmak és államok alakító erejeként működhet. Agresszív formájában újra meg újra túlkapásokhoz vezet. Erhard Oeser vizsgálat tárgyává teszi az idegengyűlöletet az emberiség történetének kezdetétől az Iszlám Államig és a 2015-ös párizsi merényletekig. A xenofóbia legkülönbözőbb megnyilvánulásait vizsgálja, kitapintja a fordulópontokat, amikor az idegenség elutasítása erőszakba és megsemmisítési vágyba csap át, és megkeresi azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a békésebb együttélést. Nem más ez a könyv, mint egy nagy szónoklat amellett, hogy intenzívebb párbeszédet kell folytatnunk egymással ahelyett, hogy kizárólag egymásról vagy egymás ellen beszélnénk. Tekintettel napjaink eszkalálódó konfrontációira, nagyon fontos műről van szó, amely amellett tör lándzsát, hogy ne adjuk át a terepet a Pegidának, hanem térjünk vissza a konstruktív párbeszédhez és vitához.