Hans Joas
Valóban nyugatiak az emberi jogok?

Ha az emberi jogok eszméje a nyugati kultúra egyik jellegzetessége, akkor hogyan lehet, hogy az európai történelem legnagyobb részét rabszolgatartás és kínzás jellemezte? Hans Joas a nyugati embertelenség mentegetése kapcsán megmutatja, milyen sérülékeny a személyiség szakralizálása felé tett előrelépés, és óvva int minden olyan diadalmaskodástól, ami az elért előrelépésekre hivatkozik.