Claus Offe A csapdában vergődő Európa

A jelenlegi válság arra mutat rá, hogy meggondolatlanság volt egy heterogén gazdasági térségben bevezetni az egységes fizetőeszközt, anélkül hogy a térséget politikailag is egyesítették volna. Az eurózóna mostanra nyertesekre és vesztesekre hasadt. Európa déli része a pusztító takarékossági diktátumot nyögi, míg északon jobboldali-populista erők mozgósítják a polgárokat. Amivel szembe kell néznünk, az a válságmenedzselés válsága: a brüsszeli technokraták nem rendelkeznek demokratikus mandátummal, miközben a tagállamok kormányai más célokat tartanak szem előtt, mint az összeurópai közjó.
Claus Offe rámutat, milyen kutyaszorítóban van az Európai Unió. Olyan közös gazdaság- és társadalompolitika mellett érvel, amely megnyerné a polgárokat Európa számára, és megállítaná a lejtőn az eurót