Andreas Reckwitz
Szingularitások társadalma. A modern kor szerkezetváltása

A különleges az aduász, az egyedülállót díjazzák, az általános és a szabvány nem különösebben vonzó. Az átlagéletet élő átlagemberről azt gyanítják, hogy konformista. A dolgok új mércéjét az eredeti érdeklődéssel és a gondosan felépített életrajzzal rendelkező hiteles szubjektumok jelentik, valamint az egyedülálló javak és események, közösségek és városok.  A késő modernkori társadalmak a szingularitást ünneplik. Ebből a diagnózisból kiindulva vizsgálja Andreas Reckwitz a szingularizálódás folyamatát, ahogyan az a 21. század elején  a gazdaságban, a munka világában, a digitális technológiában, az életmódokban és a politikában végbemegy.  Egy modern korról alkotott elmélet felállításának igényével mutatja meg a szerző, milyen szorosan összefonódik ez a folyamat a társadalmi együttélésnek a kultúra szintjére emelésével, milyen ellentmondásos dinamikával rendelkezik, és melyek a hátulütői. A szingularitások társadalma  ugyanis nem csak tündöklő győzteseket ismer.  Kitermeli a maga egészen saját egyenlőtlenségeit, paradoxonjait és veszteseit.  Iránymutató könyv.