Gyakran ismételt kérdések

Az alábbiakban a Goethe Intézet vizsgáival kapcsolatos általános és gyakran ismételt kérdésekről adunk tájékoztatást.

Amennyiben az itt találhatóakon túlmenő kérdései vannak az A1–C2 szintű Goethe-nyelvvizsgákkal kapcsolatban, kérjük, forduljon díjmentes, nem kötelező érvényű tanácsért közvetlenül valamelyik vizsgaközpontunkhoz (Goethe Intézetek, Goethe Központok vagy együttműködő vizsgapartnerek).

A Goethe Intézet nyelvvizsgái minden érdeklődő előtt nyitva állnak, és a német állampolgárság meglététől függetlenül letehetők. A vizsgák a német mint idegen nyelv és a német mint második nyelv ismeretét igazolják.
Az egyes vizsgákhoz minimálisan ajánlott életkor van meghatározva.

A vizsgaközpontok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyszínen lehetőség szerint gondoskodjanak a különleges igényű (pl. krónikus beteg, látás- vagy hallássérült) vizsgázókról. A speciális szükséglet típusát és mértékét tehát már a vizsgára való jelentkezéskor meg kell adni, és orvosi igazolással kell alátámasztani. A vizsgaközpont köteles a titoktartásra.
 
Részletesebb információt közvetlenül a vizsgaközpontban kaphat, ahol vizsgázni kíván.

A helyiséget méltányolható időtartamra (mosdó használata) elhagyhatja. Ezt rögzítjük a vizsga lebonyolításáról felvett jegyzőkönyvben.

Az A1–C2 szintű Goethe-nyelvvizsgáknak a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti besorolása a következő címen található:
A Goethe Intézet vizsgáinak és nyelvtanfolyamainak szintje
Közös Európai Referenciakeret (KER)

Azok az igazolások, amelyek csupán a nyelvtanfolyamon, szintfelmérő teszten, vizsgán vagy hasonlón való részvételt tanúsítják, nem elegendőek.

Csak a Goethe-Zertifikat A1-től C2 szintig terjedő vizsga sikeres letételéről szóló nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve a Kleines vagy Großes Deutsches Sprachdiplom minősül a német mint idegen nyelv megfelelő ismeretét tanúsító, az egész világon elismert igazolásnak.

A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, a Zentrale Oberstufenprüfung, a Kleines Deutsches Sprachdiplom és a Großes Deutsches Sprachdiplom vizsgákat a németországi felsőoktatási intézmények elismerik a tanulmányokhoz szükséges nyelvtudás igazolásaként, így ezek megléte esetén nem szükséges letenni a TestDaF vizsgát vagy a felsőoktatási intézmények által megkövetelt más vizsgát (DSH).

Kérjük, hogy a választása szerinti felsőoktatási intézmény, a választott szak, illetve szakirány nyelvi követelményeivel kapcsolatban érdeklődjön annál a felsőoktatási intézménynél, ahol a tanulmányokat folytatni kívánja, vagy végezzen célzott keresést a www.sprachnachweis.de oldalon.

A Goethe Intézet valamennyi vizsgájánál az írásbeli vizsgateljesítmény értékelésére a 2006 augusztusa óta hatályos helyesírási szabályok irányadók. Ezek alapját a „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung” (a 2006. évi 24. kiadástól) és a „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung” (2006-tól) képezik.

A mindenkor hatályos szabályok az interneten a következő címeken találhatók:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

A tanulás egyéni folyamat. Az, hogy mennyi időre van szüksége valamelyik nyelvvizsgaszint eléréséhez, különböző – többek közt egyéni – tényezőktől függ: pl. az elkötelezettségtől, a ráfordított időtől, a kiegészítő gyakorlási lehetőségek igénybevételétől.

Ha már megtanult egy vagy több idegen nyelvet, akkor a német általában gyorsabban elsajátítható. Jelentős szerepet játszik, hogy hazájában vagy Németországban vesz-e részt a nyelvtanfolyamon, ahol az órán kívül is német nyelvet hallhat és több alkalma nyílik a szóbeli óbeli kommunikációra.

A tanulási folyamat szempontjából az oktatás intenzitása is fontos (intenzív vagy pl. esti tanfolyam). Kérjük, forduljon ezzel kapcsolatban a választása szerinti vizsgaközponthoz, és ott érdeklődjön ezen információk iránt.

Az egyes vizsgáknál a következő gyakorló- és információs anyagok érhetők el:
  • online gyakorlóanyagok
  • letölthető anyagok
  • megrendelhető anyagok
  • vizsgaszabályzat és lebonyolítási rendelkezések
Egyes anyagok a helyi Goethe Intézet nyelvtanfolyam-szervezési irodájában is elérhetők.

Néhány vizsgánkhoz elérhetők távoktatási anyagok és online nyelvtanfolyamok.
Némettanulás távoktatással

A vizsga egészében tetszőleges alkalommal megismételhető. A részleteket – az egyes részek esetleges megismételhetőségével kapcsolatban is – az adott vizsga lebonyolítási szabályzata tartalmazza.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 30 pontot (a maximális pontszám 50 %-át) elérte, és a vizsga minden része sikeres volt.​​​​​​​

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 60 pontot (a maximális pontszám 60 %-át) elérte a vizsgázó, és a vizsga minden részét sikeresen teljesítette.​​​​​​​

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
A vizsga akkor tekinthető sikeres, ha összesen legalább 60 pontot (a maximális pontszám 60 %-át) elérte, és a vizsga minden része sikeres volt. Ebből legalább 45 pontot kell elérni az írásbeli vizsgán és legalább 15 pontot a szóbeli vizsgán. Ellenkező esetben az egész vizsga sikertelennek minősül.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2  (moduláris)​​​​​​​
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Egy modul akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 60 pontot, azaz 60 %-ot elértek.

A Goethe Intézet Goethe-Zertifikat A1–C2 nyelvvizsgái korlátlan ideig érvényesek.

Mindazonáltal számos intézmény és munkaadó két évnél nem régebbi nyelvvizsgát követel meg.

A Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) és a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) nyelvvizsga az új Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bevezetése és ezzel 2012.01.01-től a vizsgakínálat C2 szintre történő átállítása után is érvényes marad.

Alapvetően nem állítunk ki másodpéldányt a vizsgáról.

Ennek ellenére – ha a vizsga nem 10 évnél régebben történt – az vizsgaközpont, ahol a vizsgát letette, díj ellenében pótigazolást állíthat ki.

Névváltoztatás esetén (pl. házasság, örökbefogadás, válás vagy hasonlók) nem állítunk ki sem új bizonyítványt, sem pótigazolást.

A névváltoztatás a megfelelő hatósági okirattal (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat vagy hasonlók), illetve ezek hiteles másolatával igazolható.

A nevet, illetve a név írásmódját a vizsgára jelentkezéskor a vizsgaközpont rögzíti a bemutatott fényképes igazolvány alapján. A sikeres vizsgáról szóló bizonyítványt ezen adatok alapján állítjuk ki.

Bizonyítványát felsőfokú tanulmányok folytatása céljából bármelyik közhivatalnál (bíróság, minisztérium, iskola, bank vagy hasonlók) hitelesíttetheti. A munkaadók általában ügyvédi iroda által hitelesített bizonyítványt követelnek meg.

Hivatalos fordítást a fordítók hivatalos névjegyzékében szereplő fordítóval vagy fordítóirodával készíttethet.

A vizsgán való részvétel nincs hozzákapcsolva sem valamely nyelvi vagy előkészítő tanfolyam elvégzéséhez, sem az adott vizsgaszint alatti fokozat megszerzéséhez.

Ennek ellenére javasoljuk a részvételt a vizsgaközpont valamelyik előkészítő tanfolyamán. Itt elsajátíthatja azokat a szükséges nyelvi és vizsgaspecifikus készségeket, amelyek a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítik a vizsga letételét.

Kérjük, forduljon ezzel kapcsolatban a választása szerinti vizsgaközponthoz, és ott érdeklődjön ezen információk iránt.

Ha Ön valamelyik Goethe Intézetben vizsgázott, és nem kapott más információt, akkor a Mein Goethe.de oldalon hozzáfér a vizsgaeredményeihez.


Segítség a regisztrációhoz a Mein Goethe.de oldalon:
© Goethe-Institut


Segítség a vizsgaeredmények lekérdezéséhez:
© Goethe-Institut

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon közvetlenül a Goethe Intézethez.

Ha a Goethe Intézet egyik vizsgapartnerénél tett vizsgát, kérjük, forduljon közvetlenül a vizsgaközponthoz.