Fordítástámogatás

Übersetzungsförderung © Goethe-Institut Budapest

A Goethe Intézet  fordítástámogatási programja külföldi kiadóknak nyújt segítséget német szerzők műveinek kiadásához. Célja, hogy németül nem tudó olvasók számára is hozzáférhetővé tegyen friss szépirodalmi műveket, ifjúsági és gyermekkönyveket, fontos tudományos és tényirodalmat.

A program kultúrpolitikai célokat szolgál és a külügyi kultúr- és művelődéspolitika fontos eszköze.

A program közel 40 éves fennállása óta eddig kb. 6000 könyv 45 nyelvre történő fordítása részesült anyagi támogatásban.

A március 1., június 1., szeptember 15. és december 1. határidőkre benyújtott pályázatát a budapesti Goethe-Institut véleményezi. Ha egyetért a projekt támogatásával, továbbajánlja azt a Goethe-Institut müncheni központjának.

A támogatandó műveket egy hat tagból álló bizottság választja ki. A bizottságot két irodalomkritikus, egy évente változó, a jogok és licenszek területén dolgozó kiadói szakember és a Goethe-Institut három, az Irodalom és a Fordítástámogatás Osztályokon dolgozó munkatársa alkotja.

A bizottság évente négyszer ülésezik:
 • április végén/május elején: pályázatok benyújtása február 1. –  március 1.
 • július végén: pályázatok benyújtása május 1. – június 1.
 • november elején: pályázatok benyújtása augusztus 15. – szeptember 15.
 • február elején: pályázatok benyújtása november 1. – december 1.

 1. Pályázó kiadók: Kizárólag külföldi kiadók jogosultak pályázni.
 2. Megjelentetett művek: Kizárólag német szerzők német kiadónál, német nyelvterületen nyomtatásban megjelent műveiből készülő fordítások kaphatnak támogatást.
 3. Fordítás eredeti alapján: A fordításnak az eredeti német szöveg alapján kell elkészülnie.
 4. A fordítás megjelenésének ideje: Kizárólag olyan projektek vehetők figyelembe, amelyek a támogatási szerződés aláírásáig még nem jutottak el a nyomtatás fázisáig, hogy a Goethe-Institut mint támogató a kiadott könyvben megnevezhető, valamint a Goethe-Institut logója belenyomtatható legyen.
 5. Hozzájárulás a fordítás költségeihez: Támogatás esetén a Goethe-Institut az idegen nyelvű kiadás fordítási költségének csak egy részét téríti meg. A programnak nem célja a fordítási költség teljes fedezése, továbbá a jogdíj, a nyomtatási és a kiadói költségek finanszírozása sem.
 6. A Goethe-Institut megnevezése és a logo feltüntetése: A külföldi kiadó a kolofonban köteles megnevezni a Goethe-Institutot mint támogatót, valamint elhelyezni a Goethe-Institut logóját. Amennyiben a kiadó ezt elmulasztja, a támogatás összege nem kerül kifizetésre. 
 7. Fordítói honorárium: Támogatás esetén a támogatás összegének megállapításánál csak olyan honorárium vehető figyelembe, amelyet a fordító legkésőbb a fordítás megjelenéséig megkapott.
 8. E-könyv formában megjelenő fordítás online kölcsönzésre: Azokat a fordításokat, amelyek e-könyv formájában is megjelennek, a Goethe-Institut regisztrált felhasználóinak rendelkezésre kívánja bocsátani az Onleihe kölcsönzési rendszerében. A külföldi kiadó kötelezi magát a fordítás e-pub formátumban történő átadására.

A Goethe-Institut nyomdai felhasználásra alkalmas logója a támogatott fordításokban való feltüntetéshez:
 

 

Pályázat online feltöltése

Hozzon létre kiadói fiókot, és előre meghatározott időszakokban töltse fel a pályázatokat.

További információk

támogatott fordítások

A program keretében támogatott fordítások.