Magyarországi német kisebbség

Magyarországi német kisebbség © Ingrid Manz

Projektek célja:

  • Módszertani ismeretek és újdonságok közvetítése továbbképzések és workshopok keretén belül, német nemezetisegi óvodapedagógusok, tanítók és tanárok számára
  • Országismeret és Németországról alkotott naprakész kép közvetítése
  • Diákok nyelvtudásának fejlesztése nyelvi versenyek, workshopok, német nyelvű színházi előadások és filmek, írói felolvasások átal
  • Német nemzetiséget érintő témájú kiállítások, írói felolvasások, előadások és konferenciák
  • Oktatási anyagok fejlesztése és biztosítása; nyelvi versenyek támogatása
  • Magyarországi német szervezetek és intézmények kezdeményezéseinek támogatása

Az alábbi linken bővebben olvashat projektjeinkről és együttműködéseinkről:
Szerződés a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, baráti együttműködésről és az európai partnerségről

Internationaler Sommerkurs für Lehrkräfte der deutschen Minderheit 2019

Továbbképzések és ösztöndíjak

Továbbképzések és ösztöndíjak német nemezetisegi óvodapedagógusok, tanítók és tanárok számára.


Deutsch für Kinder © imageDes!gn, Astrid Sitz

Tananyagfejlesztés és oktatás

Tanítást segítő anyagok, valamint a magyarországi német oktatási rendszerrel kapcsolatos információk.


In “5x Germany”, Jörg Müller depicts places like Litkovka in Russia Photo (detail): © Jörg Müller

Kulturális projektek támogatása

Széleskörű nyelvi és kulturális rendezvények, többek között német nyelvű színházi előadások és filmek, írói felolvasások, kiállítások, szakmai előadások, nyelvi versenyek és még sok más színes program…

aktuális programokA budapesti Goethe Intézetben az az osztály, melynek az együttműködés ösztönzése a feladata a német nyelvoktatásban, önálló területként foglalkozik a magyarországi német kisebbséggel. Tevékenységi körünk sokszínű, oktatáspolitikai projektektől kezdve a kompetenciamodellek és a tanterv fejlesztésén, a taneszközfejlesztésen, a magyarországi német nemzetiségi pedagógusoknak szóló továbbképzések megszervezésén, az ösztöndíjak odaítélésén át számos egyéb feladatra is kiterjed. Honlapunk német kisebbségnek szóló oldalain a meghirdetett továbbképzések és egyéb rendezvények mellett az oktatási rendszer és a tanóra segítését szolgáló anyagok találhatók, valamint a magyarországi német oktatásügyre vonatkozó általános információk érhetők el. Valamennyi tevékenységünk szoros együttműködésben folytatjuk a magyarországi német szakértői bizottságokkal és intézményekkel, ezen belül az együttműködés különösen szoros az Országos Önkormányzat Oktatási Bizottságával és a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központtal. Projektjeink létrejöttét a német Külügyminisztérium támogatja.A magyarországi német kisebbséget érintő kérdéseivel forduljon közvetlenül hozzánk, örömmel állunk rendelkezésére!

Számok, adatok, tények

A szinti és a roma népcsoport után a német a legnagyobb kisebbség Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által nyilvánosságra hozott népszámlálási adatok alapján 1990-ben 30.824-en vallották magukat a német kisebbséghez tartozónak. Ez a szám 2001-re 62.105-re növekedett, és a 2011-es népszámláláskor több mint kétszeresére nőtt, ekkor már 131.951 főt regisztráltak. A számok egyértelműen arra utalnak, hogy a német nemzetiség tagjai az elmúlt 20 évben egyre tudatosabban vállalták a német kisebsséghez való tartozást és ezzel együtt nőtt a hajlandóság is, hogy kisebbségi identitásukról a népszámlálások alkalmával is számot adjanak.
A magyarországi németek politikai érdekképviseletét a nemzetiségek jogaira vonatkozó CLXXIX/2011-es törvény szabályozza, ami a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaira vonatkozó LXXVII/1993-as számú törvény helyébe lépett. Újabb adatok szerint ezt a feladatot 423 községi szintű önkormányzati bizottság, körülbelül 100 magyarországi német polgármester, 12 regionális szintű önkormányzati bizottság és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata látja el. Az oktatásügy megfelelően ki van építve, 278 óvoda mellett 291 általános iskola működik, ebből 29 kéttannyelvű, és 19 érettségit adó iskola, ebből 11 kéttannyelvű. A bajai székhelyű Magyarországi Németek Művelődési Központja elismert külföldi német iskola, ahol német érettségit lehet tenni. A német kisebbségre szakosodott tanárképzés első szakként és kiegészítő képzésként is elvégezhető. A kutatás területén önálló kutatási központ működik, amely jelenleg a dialektológiai kutatásokra helyezi a hangsúlyt.

Gyökerek és szárnyak – A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (LdU) Oktatásügyi Bizottsága 2009 óta nagyszabású projektet folytat a magyarországi német oktatásügy helyzetének mennyiségi és minőségi szempontból való javítása érdekében. A projekt a teljes magyarországi német oktatásügy ideális megvalósulásának a kidolgozásával indult, amely 2010-ben „Gyökerek és szárnyak“ címmel jelent meg. Azóta elkészültek az óvodák és iskolák számára kidolgozott középtávú cselekvési tervek, valamint oktatási segédletek, kompetenciamodellek és egyéb anyagok is a különböző oktatási szintű intézmények közötti együttműködés elősegítésére.
A budapesti Goethe-Institut az Országos Önkormányzattal és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződések révén maga is intenzíven részt vett és részt vesz ebben az oktatáspolitikai projektben.
 
 

Das Goethe-Institut stellte der Bibliothek 35 Titel, die in den Richtlinien und Rahmenlehrplänen empfohlen werden, im Klassensatz zur Verfügung.
A teljes címlista

Weitere Informationen zur Bibliothek, zum aktuellen Bestand und den Nutzungsbedingungen erhalten Sie beim UMZ. Die Ausleihe ist kostenlos.
Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ
 

A magyarországi német kulturális élet központi helyszíne a budapesti székhelyű Magyarországi Németek Háza, mely nyilvános művészeti kiállítások mellett előadásoknak, felolvasásoknak és koncerteknek ad otthon. Itt található továbbá több fontos országos szinten működő egyesület és szervezet székhelye, mint a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa, a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége valamint a Neue Zeitung hetilap szerkesztősége. A Neue Zeitung honlapján részletes linkgyűjtemény található további magyarországi német szervezetekről. A Baranya megyei Pécsen a Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület 1985 óta várja a látogatókat a legkülönfélébb kulturális programokkal. Ugyancsak Pécsről támogatja a magyarországi német ifjúság tevékenységét a Magyarországi Német Fiatalok Közössége.
A magyarországi németek helyi egyesületi és kulturális tevékenységéről sajnos nem áll rendelkezésre pontos adat. A kulturális csoportok, ének-, zene- és tánckarok száma azonban több százra tehető.

Zentrum
Landesrat
Verband
Ungarndeutsche Linkversammlung (NZ-Partnerorganisationen)
Neue Zeitung
Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület
Magyarországi Német Színház

Minden tevékenységünk a Magyarországi Németek Országos Önkörmányzatának oktatásért felelős részlegével illetve a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központtal szoros együttműködésben zajlik. Projektjeink a német Szövetségi Külügyi Hivatal finanszírozásával valósulhatnak meg.
 

DR. MOLNÁR ANNAMÁRIA
Szakreferens
tel.: +36 1 3744084
Annamaria.Molnar@goethe.de