Információ és vizsgaeredmények

Gyakori kérdések


Elismertség itthon és külföldön: államilag elismert és nemzetközi bizonyítvány
A Goethe-Institut nyelvvizsgái világszerte ismertek, és olyan bizonyítványt adnak, amely a nyelvi kompetenciát hitelesen igazolja, ezért nagy tekintélynek örvend. A Goethe-Institut a KER* mind a hat szintjén kínál nyelvvizsgákat, ezek közül a B1, a B2 és a C1 valamint a B1 és B2 Jugendliche szintű vizsgák (alap-, közép- és felsőfok) Magyarországon egyenértékűek az akkreditált nyelvvizsgákkal. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók a nemzetközi bizonyítvánnyal érvényesíthetik többletpontjukat a felvételi eljárásban.
A teljes kínálat 

Életszerű, hasznos feladatok 
A Goethe-Institut kompetenciaközpontú nyelvvizsgákat kínál, ami azt jelenti, hogy a feladatok életszerűek és a számon kért tudás a mindennapokban, a tanulmányok során és a munkahelyen is hasznosítható. 

A Goethe-Zertifikat előnyt jelent a tanulmányok és a karrier szempontjából 
A kompetenciaközpontú szemléletnek, a nemzetközi ismertségnek, valamint a munkaadók és hivatalos szervek általi elismertségnek köszönhetően a Goethe-bizonyítványok az élet minden területén előnyösek. 

A Goethe-Institut honlapján minden Goethe-nyelvvizsgához talál gyakorlóanyagot, amelyek bárki számára hozzáférhetőek. A vizsgára való felkészüléshez kereskedelmi forgalomban kapható tankönyveket tudunk ajánlani.
A Goethe-Institut könyvtára minden szinthez kínál előkészítő anyagokat.

Vizsgák felnőtteknek (16 éves kortól):
▪ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
▪ Goethe-Zertifikat A2
▪ Goethe Zetifikat B1
▪ Goethe-Zertifikat B2
▪ Goethe-Zertifikat C1

Vizsgák fiataloknak (15 éves kortól)
▪ Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche

Vizsgák fiataloknak (12 éves kortól)
▪ Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch
▪ Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche

Vizsgák fiataloknak (10 éves kortól)
▪ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
(A jelentkezés a születés naptári évére és nem a betöltött naptári napra vonatkozik.)

A jelentkezési határidők a honlapunkon szerepelnek. vizsgajelentkezés
Vizsgáinkra online kell jelentkezni a kiválasztott vizsga betűjelénél.
18 év alatti résztvevő esetén a jelentkezést egy törvényes képviselőnek kell elvégeznie.

A Budapesten letett vizsgák eredményeit legkésőbb három héttel az írásbeli vizsga után hozzuk nyilvánosságra.
Gyorsított eljárás díjai:
24 órás javítás: 20.000 Ft
72 óra javítás: 10.000 Ft
Kérjük, jelezze gyorsított javítási igényét a jelentkezéssel egyidejűleg a pruefungen-budapest@goethe.de címen.
Vidéki vizsgaközpontjainknál letett vizsgájuk eredménye után a vizsgahelyeken lehet érdeklődni. 

1. A vizsgaeredmény ellen a vizsga eredményének kihirdetésétől számított két héten belül írásban kell fellebbezést benyújtani az adott vizsgahely szakreferenséhez. A megalapozatlan vagy nem kellően indokolt pályázatokat a vizsgahely elutasíthatja. A nem elért pontszámra való puszta hivatkozás nem elegendő indoklásnak.

2. Az adott vizsgaközpont szakreferense dönt a fellebbezés elfogadásáról. Kétség esetén a Goethe-Institut központjához fordul, amely dönt helyette. Ez a döntés végleges és nem megfellebbezhető. Az ügyet jogi útra nem lehet terelni.

3. A szakreferens beszerzi az összes érintett fél véleményét, dönt a fellebbezésről, és határozatot készít az ügyben. Kétséges esetekben a Goethe-Institut központja dönt.

A vizsga lebonyolítása ellen a vizsga letétele után az adott vizsgahelyen azonnal kifogást kell benyújtani a a szakreferensnél ill a vizsgahely vezetőjénél.

A budapesti Goethe-Institutban vizsgázóknak lehetőségük van az eredmények kihirdetésétől számított két héten belül dolgozatukat megtekinteni.
 Ehhez kérelmet kell benyújtani a reka.bartfay@goethe.de címre . A betekintés kizárólag a vizsgázó által lehetséges (kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő jelen lehet).
Vidéki vizsgahelyeinknél kérjük érdeklődjenek az adott vizsgahelyen a betekintés lehetőségéről.
Amennyiben a vizsgáját nem Magyarországon  tette le, úgy forduljon a vizsgahely referenséhez, ahol vizsgázott.

A vizsgákat tetszőleges alkalommal lehet megismételni.
A Goethe-Zertifikat A1, A2 és C1 vizsgák nem modulárisak, így a vizsgák csak egészben ismételhetők meg.

A B1, B2 ill B1 Jugendliche, B2 Jugendliche és C2 vizsgák modulárisak, ami azt jelenti, hogy sikertelenség esetén az egyes modulok külön is megismételhetők.
Amennyiben a 4 modult egy éven (365 naptári napon) belül sikeresen teljesíti, összevont bizonyítványt kap a vizsgázó.
A 4 különálló modul bizonyítványa egyenértékű az összevont bizonyítvánnyal.
Kérjük, hogy az online jelentkezésnél különösen figyelmesen vigye fel az adatait, mert a bizonyítvány ennek alapján kerül kiállításra. A bizonyítvány kiállítása után az adatok utólag nem módosíthatóak.
Ha külön teszi le a modulokat, kérjük ne regisztráljon újra, hanem használja már meglévő bejelentkezési fiókját (Ön már ügyfelünk?).
Két külön fiókba történő regisztráció utáni vizsgaeredmények nem összevonhatóak egy bizonyítvány nyomtatványon.

Alapvetően nem állítunk ki másodpéldányt a vizsgáról.
Ennek ellenére – ha a vizsga nem 10 évnél régebben történt – az vizsgaközpont, ahol a vizsgát letette, díj ellenében pótigazolást állíthat ki.


A magyar bizonyítványról az OH-NYAK-nál kérvényezhető hatósági igazolás. 
NYAK

Az elkészült bizonyítványokat személyesen, meghatalmazással vagy postai úton is átveheti! 

Személyesen
A Goethe-Institut recepcióján a mindenkori nyitvatartási időben:
Nyitvatartási idő
Amennyiben valamely vizsgaközpontunkban vizsgázott, a vizsgahely tájékoztatja Önt az átvételi lehetőségekről.
 
Meghatalmazott útján
Lehetősége van meghatalmazni valakit, hogy Ön  helyett  átvegye a bizonyítványát. Ehhez két tanú aláírásával hitelesített, szabályos, írásos meghatalmazást kell kitölteni. Ennek birtokában a meghatalmazott személy a meghatalmazás leadásával és saját személyi igazolványa felmutatásával eljárhat Ön helyett személyes átvétel esetén. A meghatalmazásban szerepeljenek a meghatalmazó és a meghatalmazott adatai (születési adatok és a személyi igazolvány száma), a vizsga adatai (típus, szint, időpont), valamint két tanú aláírása.

Postai úton
Kivételes esetben kérheti a nyelvvizsga-bizonyítvány postázását. Ezt írásos formában kell kérvényeznie a nyelvvizsgahelyen, melynek szervezésében a nyelvvizsgán részt vett. A bizonyítványt a kérvény megérkezése után postázza a vizsgahely. A postán megrongálódott vagy elveszett vizsgabizonyítványokért felelősséget nem vállalunk!

A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, a Zentrale Oberstufenprüfung, a Kleines Deutsches Sprachdiplom és a Großes Deutsches Sprachdiplom vizsgákat a németországi felsőoktatási intézmények elismerik a tanulmányokhoz szükséges nyelvtudás igazolásaként, így ezek megléte esetén nem szükséges letenni a TestDaF vizsgát vagy a felsőoktatási intézmények által megkövetelt más vizsgát (DSH).

Kérjük, hogy a választása szerinti felsőoktatási intézmény, a választott szak, illetve szakirány nyelvi követelményeivel kapcsolatban érdeklődjön annál a felsőoktatási intézménynél, ahol a tanulmányokat folytatni kívánja, vagy végezzen célzott keresést a www.sprachnachweis.de oldalon.

A vizsgaközpontok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyszínen lehetőség szerint gondoskodjanak a különleges igényű (pl. krónikus beteg, látás- vagy hallássérült) vizsgázókról. A speciális szükséglet típusát és mértékét tehát már a vizsgára való jelentkezéskor meg kell adni, és orvosi igazolással kell alátámasztani. A vizsgaközpont köteles a titoktartásra.

Részletesebb információt közvetlenül a vizsgaközpontban kaphat, ahol vizsgázni kíván.

A Goethe-Institut valamennyi vizsgáján a helyesírás kötelező az írásbeli vizsgateljesítmény értékeléséhez a 2006 augusztusa óta szabályozott formában. Ennek alapja a "DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung" (2006. évi 24. kiadástól) és "WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung" (2006-tól).

A jelenleg érvényes szabályok az alábbi internetes oldalon találhatók:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

 Nem. A vizsga során semmilyen segédanyag (szótár, okosóra stb) használata nem megengedett.

A Goethe Intézet Goethe-Zertifikat A1–C2 nyelvvizsgái korlátlan ideig érvényesek.

Mindazonáltal számos intézmény és munkaadó két évnél nem régebbi nyelvvizsgát követel meg.

A Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) és a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) nyelvvizsga az új Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bevezetése és ezzel 2012.01.01-től a vizsgakínálat C2 szintre történő átállítása után is érvényes marad.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 30 pontot (a maximális pontszám 50 %-át) elérte, és a vizsga minden része sikeres volt.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 60 pontot (a maximális pontszám 60 %-át) elérte a vizsgázó, és a vizsga minden részét sikeresen teljesítette.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
A vizsga akkor sikeres, ha összesen legalább 60 pontot (a maximális pontszám 60 %-át) elérte, és a vizsga minden része sikeres volt. Ebből legalább 45 pontot kell elérni az írásbeli vizsgán és legalább 15 pontot a szóbeli vizsgán. Ellenkező esetben az egész vizsga sikertelennek minősül.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2 (moduláris)
Goethe-Zertifikat C2: Nagy német nyelvi diploma
Egy modul akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 60 pontot vagy 60 %-ot elértek.
 

Névváltozás (pl. házasság, örökbefogadás, válás vagy hasonló) esetén sem új bizonyítványt, sem helyettesítő bizonyítványt nem állítanak ki.

A névváltoztatás a vonatkozó hivatalos dokumentummal (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat vagy hasonló) vagy hiteles másolattal igazolható.

A nevet vagy a név helyesírását a vizsgaközpontban a vizsgára való jelentkezéskor a fényképes igazolvány alapján rögzítik. A sikeres vizsgát igazoló bizonyítványt ezen információk alapján állítják ki.

A Goethe-Institut komplex nemzetközi bizonyítványai egyenértékűek a magyarországi államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokkal

Az 563/2021. (X. 1.) kormányrendelet hatályba lépésének eredményeként 2021. október 2-tól a Goethe-Institut B1, B2, C1, valamint a B1, B2 junior nyelvvizsga bizonyítványai egyenértékű státuszt kapnak a magyarországi államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgákkal.

Felsőoktatási felvételi és diploma
A 2021 októbere után szerzett Goethe-Zertifikat B1/B2/C1 felhasználható lesz az egyetemi felvételi eljárásokhoz, illetve minden magyarországi diploma megszerzéséhez.
Azok a jelentkezők, akik sikeres Goethe-vizsgát tesznek bárhol a világban, olyan bizonyítványt vehetnek kézhez, amelyet Magyarországon az államilag akkreditált vizsgabizonyítványokhoz hasonlóan elfogadnak, azzal egyenértékűek.


Vizsgaeredmények 2023 május-június
 
Goethe-Zertifikat B1, B2, C2
A nemzetközileg elismert, a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával egyenértékű moduláris Goethe-Zertifikat B1, B2 vizsgák esetében az egyes modulokban  60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás). Ugyan ez a számítás érvényes a nemzetközileg elismert C2 vizsgára, de ez a bizonyítvány Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával nem egyenértékű.

Goethe-Zertifikat C1
A nemzetközileg elismert, komplex, Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával egyenértékű Goethe-Zertifikat C1 nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) összesen kell 60 százalékosnak lennie (vö. kompenzálás). 

Goethe-Zertifikat B1, B2 és C1 vizsga páros vizsgaként kerül megrendezésre, a C2 vizsga egyéni.


A RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE

PTN-NR Ügyfélszám
LV Írott szöveg értése
HV Hallott szöveg értése
SA Fogalmazás
MA Szóbeli kifejezőkészség