Információ és vizsgaeredmények

Gyakori kérdések


Elismertség itthon és külföldön: államilag elismert és nemzetközi bizonyítvány
A Goethe Intézet nyelvvizsgái világszerte ismertek, és olyan bizonyítványt adnak, amely a nyelvi kompetenciát hitelesen igazolja, ezért nagy tekintélynek örvend. A Goethe Intézet a KER* mind a hat szintjén kínál nyelvvizsgákat, ezek közül a B1, a B2 és a C1 valamint a B1 és B2 Jugendliche szintű vizsgák (alap-, közép- és felsőfok) Magyarországon egyenértékűek az akkreditált nyelvvizsgákkal. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók a nemzetközi bizonyítvánnyal érvényesítehtik többletpontjukat a felvételi eljárásban.
A teljes kínálat 

Életszerű, hasznos feladatok 
A Goethe Intézet kompetenciaközpontú nyelvvizsgákat kínál, ami azt jelenti, hogy a feladatok életszerűek és a számon kért tudás a mindennapokban, a tanulmányok során és a munkahelyen is hasznosítható. 

A Goethe-Zertifikat előnyt jelent a tanulmányok és a karrier szempontjából 
A kompetenciaközpontú szemléletnek, a nemzetközi ismertségnek, valamint a munkaadók és hivatalos szervek általi elismertségnek köszönhetően a Goethe-bizonyítványok az élet minden területén előnyösek. 

A Goethe Intézet honlapján minden Goethe-nyelvvizsgához talál gyakorlóanyagot, amelyek bárki számára hozzáférhetőek. A vizsgára való felkészüléshez kereskedelmi forgalomban kapható tankönyveket tudunk ajánlani.
A Goethe Intézet könyvtára minden szinthez kínál előkészítő anyagokat.

Vizsgák felnőtteknek (16 éves kortól):
▪ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
▪ Goethe-Zertifikat A2
▪ Goethe Zetifikat B1
▪ Goethe-Zertifikat B2
▪ Goethe-Zertifikat C1

Vizsgák fiataloknak (15 éves kortól)
▪ Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche

Vizsgák fiataloknak (12 éves kortól)
▪ Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch
▪ Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche

Vizsgák fiataloknak (10 éves kortól)
▪ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
(A jelentkezés a születés naptári évére és nem a betöltött naptári napra vonatkozik.)

A jelentkezési határidők a honlapunkon szerepelnek. vizsgajelentkezés
Vizsgáinkra online kell jelentkezni a kiválasztott vizsga betűjelénél.
18 év alatti résztvevő esetén a jelentkezést egy törvényes képviselőnek kell elvégeznie.

A Budapesten letett vizsgák eredményei legkésőbb három héttel az írásbeli vizsga után kerülnek fel a honlapunkra.
Gyorsított eljárás díjai:
24 órás javítás: 20.000 Ft
72 óra javítás: 10.000 Ft
Kérjük, jelezze gyorsított javítási igényét a jelentkezéssel egyidejűleg a pruefungen-budapest@goethe.de címen.
Vidéki vizsgaközpontjainknál letett vizsgájuk eredménye után a vizsgahelyeken lehet érdeklődni. 

1. A vizsgaeredmény ellen a vizsga eredményének kihirdetésétől számított két héten belül írásban kell fellebbezést benyújtani az adott vizsgahely szakreferenséhez. A megalapozatlan vagy nem kellően indokolt pályázatokat a vizsgahely elutasíthatja. A nem elért pontszámra való puszta hivatkozás nem elegendő indoklásnak.

2. Az adott vizsgaközpont szakreferense dönt a fellebbezés elfogadásáról. Kétség esetén a Goethe Intézet központjához fordul, amely dönt helyette. Ez a döntés végleges és nem megfellebbezhető. Az ügyet jogi útra nem lehet terelni.

3. A szakreferens beszerzi az összes érintett fél véleményét, dönt a fellebbezésről, és határozatot készít az ügyben. Kétséges esetekben a Goethe Intézet központja dönt.

A vizsga lebonyolítása ellen a vizsga letétele után az adott vizsgahelyen azonnal kifogást kell benyújtani a a szakreferensnél ill a vizsgahely vezetőjénél.

Lehetőség van a vizsgarészekbe való betekintésére az eredményének kihirdetésétől számított két héten belül. Ehhez kérelmet kell benyújtani a reka.bartfay@goethe.de címre . A betekintés kizárólag a vizsgázó által lehetséges (kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő jelen lehet).
Vidéki vizsgahelyeinknél kérjük érdeklődjenek az adott vizsgahelyen a betekintés lehetőségéről.
Amennyiben a vizsgáját nem Magyarországon  tette le, úgy forduljon a vizsgahely referenséhez, ahol vizsgázott.

A vizsgákat tetszőleges alkalommal lehet megismételni.
A Goethe-Zertifikat A1, A2 és C1 vizsgák nem modulárisak, így a vizsgák csak egészben ismételhetők meg.

A B1, B2 ill B1 Jugendliche, B2 Jugendliche és C2 vizsgák modulárisak, ami azt jelenti, hogy sikertelenség esetén az egyes modulok külön is megismételhetők.
Amennyiben a 4 modult egy éven (365 naptári napon) belül sikeresen teljesíti, összevont bizonyítványt kap a vizsgázó.
A 4 különálló modul bizonyítványa egyenértékű az összevont bizonyítvánnyal.
Kérjük, hogy az online jelentkezésnél különösen figyelmesen vigye fel az adatait, mert a bizonyítvány ennek alapján kerül kiállításra. A bizonyítvány kiállítása után az adatok utólag nem módosíthatóak.
Ha külön teszi le a modulokat, kérjük ne regisztráljon újra, hanem használja már meglévő bejelentkezési fiókját (Ön már ügyfelünk?).
Két külön fiókba történő regisztráció utáni vizsgaeredmények nem összevonhatóak egy bizonyítvány nyomtatványon.

Elveszett nyelvvizsgabizonyítvány esetén 10 éven belül  a nemzeközi bizonyítványról  a vizsgaközpont igazolást állít ki, amely illeték köteles.

A magyar bizonyítványról az OH-NYAK-nál kérvényezhető hatósági igazolás. 
NYAK

Az elkészült bizonyítványokat személyesen, meghatalmazással vagy postai úton is átveheti! 

Személyesen
A Goethe Intézet recepcióján a mindenkori nyitvatartási időben:
Nyitvatartási idő
Amennyiben valamely vizsgaközpontunkban vizsgázott, a vizsgahely tájékoztatja Önt az átvételi lehetőségekről.
 
Meghatalmazott útján
Lehetősége van meghatalmazni valakit, hogy Ön  helyett  átvegye a bizonyítványát. Ehhez két tanú aláírásával hitelesített, szabályos, írásos meghatalmazást kell kitölteni. Ennek birtokában a meghatalmazott személy a meghatalmazás leadásával és saját személyi igazolványa felmutatásával eljárhat Ön helyett személyes átvétel esetén. A meghatalmazásban szerepeljenek a meghatalmazó és a meghatalmazott adatai (születési adatok és a személyi igazolvány száma), a vizsga adatai (típus, szint, időpont), valamint két tanú aláírása.

Postai úton
Kivételes esetben kérheti a nyelvvizsga-bizonyítvány postázását. Ezt írásos formában kell kérvényeznie a nyelvvizsgahelyen, melynek szervezésében a nyelvvizsgán részt vett. A bizonyítványt a kérvény megérkezése után postázza a vizsgahely. A postán megrongálódott vagy elveszett vizsgabizonyítványokért felelősséget nem vállalunk!

A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, a Zentrale Oberstufenprüfung, a Kleines Deutsches Sprachdiplom és a Großes Deutsches Sprachdiplom vizsgákat a németországi felsőoktatási intézmények elismerik a tanulmányokhoz szükséges nyelvtudás igazolásaként, így ezek megléte esetén nem szükséges letenni a TestDaF vizsgát vagy a felsőoktatási intézmények által megkövetelt más vizsgát (DSH).

Kérjük, hogy a választása szerinti felsőoktatási intézmény, a választott szak, illetve szakirány nyelvi követelményeivel kapcsolatban érdeklődjön annál a felsőoktatási intézménynél, ahol a tanulmányokat folytatni kívánja, vagy végezzen célzott keresést a www.sprachnachweis.de oldalon.

A vizsgaközpontok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyszínen lehetőség szerint gondoskodjanak a különleges igényű (pl. krónikus beteg, látás- vagy hallássérült) vizsgázókról. A speciális szükséglet típusát és mértékét tehát már a vizsgára való jelentkezéskor meg kell adni, és orvosi igazolással kell alátámasztani. A vizsgaközpont köteles a titoktartásra.

Részletesebb információt közvetlenül a vizsgaközpontban kaphat, ahol vizsgázni kíván.

A Goethe Intézet valamennyi vizsgáján a helyesírás kötelező az írásbeli vizsgateljesítmény értékeléséhez a 2006 augusztusa óta szabályozott formában. Ennek alapja a "DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung" (2006. évi 24. kiadástól) és "WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung" (2006-tól).

A jelenleg érvényes szabályok az alábbi internetes oldalon találhatók:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

 Nem. A vizsga során semmilyen segédanyag (szótár, okosóra stb) használata nem megengedett.

A Goethe Intézet Goethe-Zertifikat A1–C2 nyelvvizsgái korlátlan ideig érvényesek.

Mindazonáltal számos intézmény és munkaadó két évnél nem régebbi nyelvvizsgát követel meg.

A Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) és a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) nyelvvizsga az új Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bevezetése és ezzel 2012.01.01-től a vizsgakínálat C2 szintre történő átállítása után is érvényes marad.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 30 pontot (a maximális pontszám 50 %-át) elérte, és a vizsga minden része sikeres volt.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 60 pontot (a maximális pontszám 60 %-át) elérte a vizsgázó, és a vizsga minden részét sikeresen teljesítette.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
A vizsga akkor sikeres, ha összesen legalább 60 pontot (a maximális pontszám 60 %-át) elérte, és a vizsga minden része sikeres volt. Ebből legalább 45 pontot kell elérni az írásbeli vizsgán és legalább 15 pontot a szóbeli vizsgán. Ellenkező esetben az egész vizsga sikertelennek minősül.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2 (moduláris)
Goethe-Zertifikat C2: Nagy német nyelvi diploma
Egy modul akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 60 pontot vagy 60 %-ot elértek.
 

Névváltozás (pl. házasság, örökbefogadás, válás vagy hasonló) esetén sem új bizonyítványt, sem helyettesítő bizonyítványt nem állítanak ki.

A névváltoztatás a vonatkozó hivatalos dokumentummal (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat vagy hasonló) vagy hiteles másolattal igazolható.

A nevet vagy a név helyesírását a vizsgaközpontban a vizsgára való jelentkezéskor a fényképes igazolvány alapján rögzítik. A sikeres vizsgát igazoló bizonyítványt ezen információk alapján állítják ki.

A Goethe Intézet komplex nemzetközi bizonyítványa egyenértékűek a magyarországi államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokkal

Az 563/2021. (X. 1.) kormányrendelet hatályba lépésének eredményeként 2021. október 2-tól a Goethe Intézet B1, B2, C1, valamint a B1, B2 junior nyelvvizsga bizonyítványai egyenértékű státuszt kapnak a magyarországi államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgákkal.

Felsőoktatási felvételi és diploma
A 2021 októbere után szerzett Goethe nyelvvizsga-bizonyítvány felhasználható lesz az egyetemi felvételi eljárásokhoz, illetve minden magyarországi diploma megszerzéséhez.
Azok a jelentkezők, akik sikeres Goethe-vizsgát tesznek bárhol a világban, olyan bizonyítványt vehetnek kézhez, amelyet Magyarországon az államilag akkreditált vizsgabizonyítványokhoz hasonlóan elfogadnak, azzal egyenértékűek.

Goethe-Zertifikat B1, B2, C2
A nemzetközileg elismert, a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával egyenértékű moduláris Goethe-Zertifikat B1, B2 vizsgák esetében az egyes modulokban  60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás). Ugyan ez a számítás érvényes a nemzetközileg elismert C2 vizsgára, de ez a bizonyítvány Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával nem egyenértékű.

Goethe-Zertifikat C1
A nemzetközileg elismert, komplex, Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával egyenértékű Goethe-Zertifikat C1 nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) összesen kell 60 százalékosnak lennie (vö. kompenzálás). 

Goethe-Zertifikat B1, B2 és C1 vizsga páros vizsgaként kerül megrendezésre, a C2 vizsga egyéni.
 

Vizsgaeredmények - 2022 Június

A lent csatolt Vizsgaeredmények táblázatokban a Bestandene Teile oszlopban a moduláris vizsgáknál (Goethe-Zertifikat B1 és B2) a sikeresen, azaz 60% felett teljesített modulokat soroljuk fel.
A nemzetközileg elismert, komplex Goethe-Zertifikat C1 nyelvvizsgánál a Note oszlopban a vizsga eredményeinek szöveges értékelése olvasható.
 

                 


A RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE

PTN-NR Ügyfélszám
LV Írott szöveg értése
HV Hallott szöveg értése
SA Fogalmazás
MA Szóbeli kifejezőkészség