További információk

vissza a Goethe-Zertifikat B1

Vigyázz, kész, rajt: a modulok

A Goethe-Zertifikat B1 vizsga a következő részekből áll: szövegértés, beszédértés, íráskészség és beszédkészség. A vizsgát világszerte egységesen folytatják le és értékelik.

A négy vizsgamodul külön-külön vagy együtt is letehető. A négy modulról kiállított külön bizonyítványok összesített bizonyítványnak felelnek meg.

Ezt a vizsgát a Goethe Intézet, a svájci Freiburgi Egyetem és az Osztrák Intézet az ÖSD nyelvvizsgával közösen fejlesztette ki, így a vizsga az egész világon Goethe-Zertifikat B1, illetve ÖSD-Zertifikat B1 megnevezéssel érhető el.
 

Szövegértés

Képes blogbejegyzések, e-mailek, újságcikkek, hirdetések és írásos utasítások megértésére. Képes a fő információk, fontos részletek, valamint álláspontok és vélemények megragadására.

Időtartam: 65 perc

Íráskészség

Képes baráti és hivatalos e-mailek/levelek megírására, valamint véleménye írásos megfogalmazására hozzászólás formájában egy fórumon.

Időtartam: 60 perc

Beszédértés

Képes hangosbemondón hallott szövegek, rövid beszámolók, informális beszélgetések, valamint a rádióban hallott eszmecserék megértésére. Képes a fő mondanivaló és a fontos részletek megragadására.

Időtartam: 40 perc

Beszédkészség

Képes a partnerével hétköznapi témákról, pl. utazásról beszélgetni. Ennek során képes a kérdésekre válaszolni, véleményét elmondani, valamint javaslatokat tenni. Képes hétköznapi témában szabadon prezentációt tartani és a kapcsolódó kérdéseket megválaszolni.

Időtartam: kb. 15 perc

Feltételek

A Goethe-Zertifikat B1 német nyelvvizsga fiataloknak és felnőtteknek szól.
 
A Goethe Intézet nyelvvizsgái minden érdeklődő előtt nyitva állnak, és korhatár nélkül, valamint a német állampolgárság meglététől függetlenül letehetők.
  • A Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche vizsgát 12 éves kortól ajánljuk.
  • A Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
  • A Goethe-Zertifikat B1 vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) harmadik (B1) szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez.
  • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 350–650, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.