További információk

vissza a Goethe-Zertifikat C2: GDS

Vigyázz, kész, rajt! A modulok

A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom vizsga a következő részekből áll: szövegértés, beszédértés, íráskészség és beszédkészség (szóbeli vizsga egyedül). A vizsgát világszerte egységesen folytatják le és értékelik.

Az íráskészség modul irodalmi témájú feladatait a müncheni Ludwig Maximilians Egyetemmel együttműködve készítjük el.

A négy vizsgamodul külön-külön vagy együtt is letehető. A négy modulról kiállított külön bizonyítványok összesített bizonyítványnak felelnek meg.
A szövegértés, beszédértés és beszédkészség modulokat a vizsgaközpontnál értékelik ki. Az íráskészség modul értékelését a Goethe-Institut központi vizsgaszervezete koordinálja.
 

Ha a vizsga 2021-ben történő letételekor az íráskészség modulnál a 2. részben nem a két általános téma egyikét, hanem a két irodalmi téma valamelyikét kívánja kidolgozni, akkor előzőleg a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem által 2021-re megadott címek közül (legalább) az egyiket fel kell dolgoznia. A vizsga során egy témát kell kiválasztani a négy felajánlott téma közül.

2021-es irodalomjegyzék a Goethe-Zertifikat C2: GDS vizsgához

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D) | eBook € 9,99 (D)
Ha a vizsga 2022-ben történő letételekor az íráskészség modulnál a 2. részben nem a két általános téma egyikét, hanem a két irodalmi téma valamelyikét kívánja kidolgozni, akkor előzőleg a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem által 2022re megadott címek közül (legalább) az egyiket fel kell dolgoznia. A vizsga során egy témát kell kiválasztani a négy felajánlott téma közül.

2022-es irodalomjegyzék a Goethe-Zertifikat C2: GDS vizsgához

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny
Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
 

Szövegértés

Képes szakszövegek, kommentárok, riportok és hirdetések megértésére és a különféle kapcsolódó feladatok megoldására. Képes a szövegeket könnyedén, erőfeszítésnélkül megérteni, akkor is, ha azok elvontak, vagy tartalmilag és nyelvileg összetettek, egyúttal megérti az implicit jelentéseket is.

Időtartam: 80 perc

Íráskészség

Képes egy rövid beszámoló részeiben történő átfogalmazására, valamint általános vagy irodalmi téma alapján olyan szöveg alkotására, amely olvasói levélként vagy könyvrecenzióként jól tagolt és stilisztikailag megfelelő. A fogalmazáshoz két általános téma közül, valamint az irodalomjegyzék két könyvéhez kapcsolódó egy-egy téma közül lehet választani. A négy lehetséges téma közül egyet kell kidolgozni.

Időtartam: 80 perc

Beszédértés

Képes a médiumokból származó tudósítások és riportok, informális beszélgetések, valamint szakértőkkel készített – természetes beszédtempójú – interjúk megértésére és különböző kapcsolódó feladatok megoldására.

Időtartam: kb. 35 perc

Beszédkészség

Képes előadást tartani egy összetettebb témáról, pl. a globalizációról, melynek során kérdésekre képes differenciáltan érvelni. Emellett érveket és ellenérveket ütköztető beszélgetés keretében egy másik témát is megvitat, melynek során képes képviselni a saját véleményét, reagálni a beszélgetőtársa ellenérveire, valamint meggyőzni őt a saját álláspontjáról.

Időtartam: kb. 15 perc

Feltételek

A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom vizsga felnőtteknek szól.

A Goethe Intézet nyelvvizsgái minden érdeklődő előtt nyitva állnak, és korhatár nélkül, valamint a német állampolgárság meglététől függetlenül letehetők.
  • A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom vizsgát 18 éves kortól ajánljuk.
  • A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom C1 vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) legfelső, hatodik (C2) szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez.
  • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – legalább 1000, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.