Vītene Saunorūte Mušika iesaka
Guldenberga

Atvadu krāsas © Diogenes Verlag, Zürich, 2020 Rakstnieks Kristofs Heins apraksta ārkārtas situāciju kādā fiktīvā Austrumvācijas mazpilsētā Guldenbergā. Pilsētiņas dzīve ir sakārtota un ierasta, tai ir nodrošināts sociālās līdzāspastāvēšanas pamats - rātsnams, baznīca, krogs, ciema veikals, uzņēmēju un kārtības uzraugs - , bet tās rāmo un nedaudz garlaicīgo ikdienu satricina pēkšņs notikums: mazpilsētas vecajā burātāju namā tiek izmitināti astoņi nepilngadīgi bēgļi... „citi“, „svešie“. Kad sāk baumot par piecpadsmitgadīgas vācietes izvarošanu, jaunieši nekavējoties kļūst par „grēkāžiem“.
Vai jums šī shēma nešķiet jau pazīstama? Kuru viduslaikos apsūdzēja pesteļošanā un padzina no pilsētām? Vai: kuru sadedzināja uz sārta jaunajos laikos? Pret ko tika vērsti grautiņi - pret “citiem”, “nelaimes nesējiem” un “grēkāžiem”, vai tas ebrejs, vai sieviete (ragana). Šķiet, ka mūs pat nepārstiedz ļaunprātīga vecā burātāju nama dedzināšana, ar ko beidzas neatrisinātās nesaskaņas starp mazpilsētas kopienu un svešajiem. Mazliet vēlāk nevēlamie ienācēji tiek padzīti no Guldenbergas, un mācītājs noslēdz šo stāstu šādi: “Tas mums bija pārbaudījums. Pārbaude, vai esam kristieši un spējam solidarizēties. Mēs esam kaut ko uzzinājuši par sevi.” Tieši par to savā jaunajā romānā runā Kristofs Heins – nevis lai radītu psiholoģiski piemērotus varoņus vai iepītu romānā vienojošos pavedienus, bet gan ar mērķi mūs iepazīstināt ar kāda mikrokosmosa dažādajiem domāšanas veidiem, un tādējādi sniegtu analīzi, kāpēc tas vēlas palikt noslēgts un nemainīgs.

Guldenberga ir uzrakstīta ikdienišķā valodā - ar daudziem dialogiem un strauji mainīgām ainām - , tāpēc lasot var šķist, ka skatāmies teātra izrādi, kura skaidri parāda šīs mazpilsētas līdzāspastāvēšanas dilemmu.Izdevniecība Carl Hanser Verlag

Christoph Hein
Guldenberg
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2021
ISBN: 978-3-518-42985-3
284 lpp.

Iznomāt e-grāmatu Gētes institūta Onleihe sistēmā

Recenzijas vācu medijos:
Zeit Online
Süddeutsche Zeitung
SWR2