prezentācija Digitālo fondu prezentācija bibliotēkā

Grāmatas „Absentia in Praesentia? Zur Präsentation und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum“ vāka fragments Janīna Tauberte "Berlīnes Valsts bibliotēkas – Prūsijas kultūras mantojums" fonda attīstības referente.
Grāmatas „Absentia in Praesentia? Zur Präsentation und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum“ vāka fragments | © b.i.t. Online
Foto: Goethe-Institut Riga/ Z.Murovska

Fonda prezentācijai bibliotēkā ir liela nozīme: tā atvieglo orientēšanos, pieļauj nejaušus atklājumus un palielina izsniegumu skaitu. „Klasisko“ mediju prezentācijai pastāv neskaitāmas iespējas un modeļi, kas bibliotēkas ikdienā tiek pašsaprotami pielietoti. Turpretim digitālie mediji, kuru skaits arvien pieaug, daudzās bibliotēkās paliek apslēpti, jo tie gluži vienkārši nav ‘ieliekami grāmatu plauktā‘.

Tomēr arī digitālos fondus ir iespējams atraktīvi vizualizēt bibliotēkas telpā ar materiālo nesēju starpniecību vai inteliģentu reālās un virtuālās pasaules sasaisti. Referāts sniegs pārskatu par dažādām pieejām un stratēģijām, kā bibliotēkā var tikt prezentēti digitālie mediji. Ar izvēlētu piemēru palīdzību tiks aplūkoti praksē jau pārbaudīti pasākumi (piem., vietas aizstājēji, digital-signage-system, QR kodi), ka arī iespējamie nākotnes risinājumi (piem., lejupielādes stacijas/punkti, virtuālie plaukti), iztirzājot to priekšrocības un trūkumus.

Vienlaikus referāts aplūkos arī motivāciju, kā arī iespējas un riskus, kas saistās ar digitālo fondu prezentāciju fiziskajā telpā. Nobeigumā secinot, ka veiksmīga un ilgtspējīga e-mediju prezentācija izdodas tikai tad, ja tiek ņemtas vērā specifiskās likumsakarības un bibliotēka ir gatava eksperimentēt.