Ātrā piekļuve:

Pāriet tieši uz saturu (Alt 1)Pāriet tieši uz apakšizvēlni (Alt 3)Pāriet tieši uz galveno izvēlni (Alt 2)

#aboutbeuys
Ance Vilnīte par Jozefu Boisu

Ance Vilnīte par #aboutbeuys
Ance Vilnīte par #aboutbeuys | © Goethe-Institut / Ance Vilnīte

Atceroties Jozefu Boisu viņa 100. dzimšanas dienā, Gētes Institūts 2021. gada maijā publicēja videosēriju #aboutbeuys. Videofilmiņu veidošanā, atainojot savas personīgās un mākslinieciskās attiecības ar Vācijas akciju mākslinieku, piedalījās mākslinieki no visas pasaules. Ance Vilnīte ar savu video pārstāvēja Latviju.

Paulīne Lantermane

Kad Ancei Vilnītei tika jautāts, vai viņa vēlas piedalīties videoprojektā #aboutbeuys, viņa ar sajūsmu piekrita. Boisa mākslai viņas dzīvē ir liela nozīme, un viņa apbrīnojot Boisu par viņa drosmi un un patiesām rūpēm par pasaules nākotni. Latviešu mākslinieces izjusto saikni ar Jozefu Boisu pamato arī tas, ka abi par savas mākslas formu izvēlējās un izvēlas skulptūru. Tēlnieki  līdzīgi suņu īpašniekiem  viņas acīs rosina uzticību, jo Vilnītei ir radies priekštats, ka šīs mākslas nozares pārstāvjiem sava darba specifikas dēļ ir vienojošs labsirdīgums un piezemētība.
 


Vilnītes un Boisa darbiem, šķiet, ir vēl kāda kopīga iezīme – abi mākslinieki sabiedrību saprot kā lielu, veidojamu skulptūru. Mēs mainām pasauli katru dienu, vai nu to gribam vai ne. Bieži vien jēdziens „sabiedrība“ tiekot attiecināts uz anonīmu ļaužu grupu un tādējādi noņemta atbildība no indivīda. Taču, ja cilvēks sevi saprotot kā šīs grupas daļu, esot iespējams mainīt sabiedrību, indivīdam mainot pašam sevi. Šādu indivīda lomas sapratnes domu Boiss attīsta, pasludinot, ka katrs cilvēks ir potenciāls mākslinieks un spēj veidot sabiedrisko skulptūru. Ar interneta palīdzību mēs esam radījuši jaunas iespējas iegūt informāciju un radīt pārmaiņas – bet šīs iespējas, protams, ir pieejamas arī indivīdiem, kas kā dzinējspēku sabiedrības pārmaiņām grib izmantot vardarbību un naidu. Tātad tas, kas uzņemas atbildību kā sabiedrības daļa, ļauj visā pilnībā attīstīties savam lietderīguma potenciālam.

Ance Vilnīte uzsver, ka Boisa nozīme mākslā un arī Latvijas mākslas ainā vienmēr jāskata plašākās sakarībās. Viss, kas eksistē pašlaik, ir rezultāts tam, kas reiz bijis, un mākslinieki mūsdienās nevar izvairīties no ietekmes, ko uz mākslu atstājuši Boisa darbi. Būdams aktīvs cilvēks un mākslinieks, Boiss ir atstājis neizzūdošas pēdas globālajā mākslas ainavā un tādējādi ietekmējis arī Latvijas māksliniekus, kaut gan Ance Vilnīte reizēm vēlas, kaut šī ietekme būtu bijusi lielāka.
Savos darbos Vilnīte potenciālu mainīties ne vienmēr cenšas rādīt lielos mērogos, bet gan atgādina, ka pirmos soļus var spert jau, piemēram, ģimenē un draugu lokā. Ne katrs spēj palīdzēt visiem, taču visi var palīdzēt kādam – tāds ir viņas secinājums. Mākslinieki, radot skaļu mākslu, kas būtībā ir pastāvīgu pārmaiņu iemiesojums, var nostāties sabiedrības avangardā, un tas viņiem būtu arī jādara. Tas nav vienkārši, taču grūtais darbs ir tā vērts, lai cilvēkiem atgādinātu, ka jābūt laipniem citam pret citu.

Šādā kontekstā Ances Vilnītes video ir augsts Boisa darba novērtējums. Vienlaikus viņa no jauna interpretē Boisa uzskatus un darbības motīvus, mudinot mūsdienu māksliniekus ar aktīvu rīcību attīstīt sabiedrības un katra individuālo potenciālu.
 

Ance Vilnīte (1997) šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā. Ar savām performancēm un darbiem piedalījusies Latvijas Mākslas akadēmijas simtgades izstādē „Academia“ (2019. gads), 2020. gada Rīgas Fotomēnesī, izstādē „Laktācija“ Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kā arī Tēlniecības kvariennālē Rīga 2020.