Ātrā piekļuve:

Pāriet tieši uz saturu (Alt 1) Pāriet tieši uz galveno izvēlni (Alt 2)

CLIL Latvijā

CILiG Foto und LogoFoto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig, Logo: Astrid Sitz


Valodas apguve citu mācību priekšmetu ietvaros paver jaunas perspektīvas svešvalodas nodarbībai. Tāpēc Gētes institūts iesaistās CLIL (Content and Language Integrated Learning) un MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – matemātika, informātika, dabaszinātnes un tehnika) pieejas atbalstīšanā. Nozīmīga loma ir arī sociālajām un humanitārajām zinātnēm, kas ļoti būtiski sekmē tādas kompetences kā tolerance, kritiskā domāšana un kooperācija.

Tāpat kā visur, arī Vācijā ir izteikts MINT jeb eksaktās un dabaszinātņu jomas speciālistu trūkums. Līdzās zināšanām nozarē šiem speciālistiem būtu nepieciešamas arī vācu valodas zināšanas. CLIL ir apmācības metode, kas atbilst šīm aktuālajām prasībām. 


Jaunumi

Cienījamie eksakto mācību priekšmetu skolotāji!

Jau vairākus gadus eksakto mācību priekšmetu pedagogiem sadarbojoties ar vācu valodas skolotājiem ir iespēja piedalīties CLIL projektā, ko organizē Gētes institūts.

Kā atbalstu CLIL projektā iesaistītajiem mācību priekšmetu skolotājiem Gētes institūts piedāvā apgūt vācu valodu ar 50% atlaidi. Tas attiecas gan uz klātienes, gan tiešsaistes kursiem, kā arī uz kombinētajiem kursiem.

Kā arī, lai sāktu apgūt vācu valodu no pašiem pamatiem vai padziļinātu vācu valodas zināšanas, Gētes institūts piedāvā iespēju pieteikties stipendijai vācu valodas kursiem Vācijā, ko jau ir izmantojusi CLIL projekta dalībniece.

Kontakti

Gita Zommere
 CLIL projekta koordinatore
Gita Zommere