Ātrā piekļuve:
Pāriet tieši uz saturu (Alt 1)Pāriet tieši uz apakšizvēlni (Alt 3)Pāriet tieši uz galveno izvēlni (Alt 2)

Mācāmies mācīt vācu valodu (DLL)®
Kvalitātes standarti

Kvalitāte © Goethe-Institut Deutsch Lehren Lernen® ir izstrādājuši vadošie zinātnieki saskaņā ar jaunākajiem tālākizglītības programmu standartiem.  
DLL ir:

Orientēts uz prasmēm 

DLL ir orientēts uz apmācības procesā nepieciešamajām prasmēm un attīsta tās. Tas paplašina Jūsu zināšanas mācību priekšmetā un didaktikā. 

Orientēts uz praksi 

DLL balstās uz Jūsu praksi valodas mācīšanā un individuālo nodarbības veidošanas pieredzi. Tas piedāvā daudzus piemērus no valodas nodarbībām, piem., intervijas ar skolotājiem, mācību materiālu un stundu plānu piemērus, kā arī autentisku nodarbību videoierakstus. Darbs ar šiem praktiskajiem materiāliem rosinās Jūs plānot, izmēģināt un analizēt savas nodarbības.
Praktiskās izpētes projekti (PEP) palīdzēs Jums veidot jaunu skatījumu pašiem uz savu nodarbību. 

Multimediāls 

Jūs varat izvēlēties: katrs DLL modulis apgādā Klett-Verlag tiek izdots grāmatas formā, bet ar katru moduli var strādāt arī tiešsaistē un interaktīvi Gētes institūta mācību platformā. Daudzveidīgu mācību nodarbību un valodas veicināšanas situāciju videoieraksti sniegs Jums padziļinātu ieskatu praktiskajā darbā un kalpos par pamatu viedokļu apmaiņai un sarunai par valodas apmācību. 

Standartizēts 

DLL formāts, izmantotie uzdevumi un uzdevumu apstrādes scenāriji ir veidoti pēc viena standarta. 

Atklāts 

DLL ir atklāts attiecībā uz dalībai nepieciešamajiem priekšnoteikumiem, mācīšanās mērķiem, formātu, apjomu, ilgumu un noslēgumu. 

Zinātnieku atbalstīts 

DLL ir izstrādāts uz zinātniskiem pamatiem. Programmas attīstībā kā konsultanti un satura veidotāji piedalījās Gētes institūta Valodas zinātniski konsultatīvās padomes eksperti un citi zinātnes speciālisti. 

Mūsdienīgs 

DLL atspoguļo jaunāko situāciju priekšmetos vācu valoda kā svešvaloda un vācu valoda kā otrā valoda, un DLL tiek pastāvīgi atjaunots. 

Izmēģināts, izvērtēts 

DLL ir izmēģināts Vācijā un ārzemēs. Programmā ir iestrādātas testētāju atsauksmes no dažādiem pasaules reģioniem. Tālākizglītības didaktiskā pieeja tika izvērtēta pavadošā zinātniskā pētījumā. 

Modulārs un akreditēts 

Par katra moduļa izstrādi tiek aprēķināti 3 ECTS (1 ECTS = 30 h).