Байгууллагын болон ганцаарчилсан сургалт

Zwei Geschäftsleute schütteln sich die Hände während einer Besprechung Foto: Getty Images
  • Өндөр чанар
  • Хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн
  • Ганцаарчилсан зөвлөгөө
  • Ганцаарчилсан хуваарь

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ганцаарчилсан болон бага хүнтэй группийн хичээл санал болгож байна. Манай сургалтууд таны хувийн болон байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг хангах болно. – Бид таны хүсэл сонирхлыг сонсоно. 

Манай сургалтууд

Байгууллагын сургалт

Та байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалт хайж байна уу? Бид өөрийн байранд болон танай байгууллага дээр ч сургалт зохион байгуулна. 

Ганцаарчилсан сургалт

Герман хэлийг өөрийн сурах хурдад тохируулан сурах эсвэл ганцаарчилсан сургалт захиалах. Бид ганцаарчилсан сургалт санал болгож байна. 

Манай хэлний шалгалт: GOETHE-TEST PRO

Танай хамт олон хэлний ямар мэдлэгтэй вэ? Герман хэлний компьютерт суурилсан манай шалгалт сонсох болон унших чадварыг маш хурдан, найдвартай шалгана. 

Асуулт байна уу? Танд бид дуртайяа зөвлөе