Байгууллагын болон ганцаарчилсан сургалт

Zwei Geschäftsleute schütteln sich die Hände während einer Besprechung Foto: Getty Images
  • Өндөр чанар
  • Хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн
  • Ганцаарчилсан зөвлөгөө
  • Ганцаарчилсан хуваарь

Бид таны хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ганцаарчилсан болон бага хүнтэй группийн хичээл санал болгож байна. Манай сургалтууд таны хувийн болон байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг хангах болно. – Бид таны хүсэл сонирхлыг сонсоно. 

Манай сургалтууд

Байгууллагын сургалт

Та байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалт хайж байна уу? Бид өөрийн байранд болон танай байгууллага дээр ч сургалт зохион байгуулна. 

Ганцаарчилсан сургалт

Герман хэлийг өөрийн сурах хурдад тохируулан сурах эсвэл ганцаарчилсан сургалт захиалах. Бид ганцаарчилсан сургалт санал болгож байна. 

Манай хэлний шалгалт: GOETHE-TEST PRO

Танай хамт олон хэлний ямар мэдлэгтэй вэ? Герман хэлний компьютерт суурилсан манай шалгалт сонсох болон унших чадварыг маш хурдан, найдвартай шалгана. 

Асуулт байна уу? Танд бид дуртайяа зөвлөе

Таны хайсан зүйл хараахан биш байна уу?
Танд тохирох сургалт манайд байна.