Хамтын орчуулга

Хамтын орчуулга төслийн тухайд

“Хамтын орчуулга” төсөл бол уран зохиолын орчуулгын салбарт шинэ төрлийн нэгэн сошиал практикийг хэрэгжүүлж үзэх туршилт билээ.
Азийн орны орчуулагч нар герман зохиолчийн бичсэн романыг өөр өөрийн орны хэл рүү хөрвүүлэхдээ хаалттай цахим орчинд уулзаж, хоорондоо ярилцаж санал солилцох ба зохиолчтой нягт хамтарч ажиллах хэлбэрээр орчуулга дээрээ ажиллаж боловсруулна. Ингэхдээ цахим хэлбэрээр байрлуулсан номын бичвэр дээр тэмдэг тэмдэглэгээ хийх, оролцож буй орчуулагч нар болон зохиолчид сэтгэгдлээр хоорондоо шууд харилцах, ярилцах зэрэг сошиал харилцаанд хэрэглэгддэг олон төрлийн үйлдэл бүхий цахим номын платформ ашиглана.

Хамтын орчуулга төсөлд оролцсон орчуулагч нар орчуулагдаж буй номыг эрхлэн гаргасан германы хэвлэлийн газруудтай хамтарч ажиллахын зэрэгцээ гадаад улс оронд уригдан, “Хамтын орчуулга” төслийн уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцдог.

“Мерк Хамтын орчуулга 2018” төслийг Солонгос дахь Гёте-Институт ба Солонгосын Мерк байгууллага хамтран хэрэгжүүлсэн болно.

 


  Seitentrenner 1

2018, 2019 онд орчуулагдсан номуудМонгол хэлнээ хөрвүүлсэн орчуулагчидДэмжин ажилласан  Seitentrenner 3