Түвшин тогтоох шалгалт

Түвшин тогтоох цахим шалгалт

  • Хувь хүнд тохирох сургалт санал болгох
  • нарийвчлан тодорхойлох, жишээ нь А1.2, В2.1
  • Шалгалт өгөх нас: 16-аас дээш

Түргэвчилсэн шалгалт

  • Таны герман хэлний түвшний багцаалсан тодорхойлолт
  • Хугацаа 15-20 минут
  • төлбөргүй