Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Орон судлал, заах аргазүй, дидактик эсвэл хэлний ур чадвараа сайжруулах чиглэлээр  Гёте-Институт нь герман хэлний багш нарт зориулсан цогц мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг санал болгож байна.