Герман хэлний шалгалт

Deutschprüfungen Foto: iStockphoto / Kali Nine LLC

Манай шалгалтууд

Танд герман хэлний олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээ хэрэгтэй байна уу? Бид герман хэлний А1 – С2 хүртэл түвшний шалгалтыг санал болгож байна.

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Шалгалтанд бие даан бэлдэх

Бүх түвшний шалгалтыг бие даан бэлдэхэд зориулж дасгал болон загвар шалгалтын материалууд санал болгож байна.

Чанарын стандарт

Жил тутам 230.000 орчим сэтгэл хангалуун үйлчлүүлэгч: Гёте-Институтын сертификат хэлний мэдлэгийг баталгаажуулах баримт гэж дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрөгддөг.

Testen Sie Ihr Deutsch

Hier können Sie herausfinden, wie gut Ihr Deutsch ist: Stehen Sie am Anfang, sind Sie fortgeschritten oder schon Profi? Dieser Test gibt Ihnen eine erste Orientierung.

Байнга тавьдаг асуултууд

Бид Танд герман хэлний шалгалтын талаар мэдээлэл өгч байнга тавьдаг асуултанд хариу өгөх болно.

Ehegattennachzug

Das Goethe-Zertifikat A1 und alle höherwertigen Zertifikate (A2 bis C2) gelten als Sprachnachweis für den Ehegattennachzug nach Deutschland.