"Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" санаачилга

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © PASCH-net

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Keller

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © PASCH-net

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Jens Sauerbrey

"Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" (PASCH) санаачилга нь Герман улстай харилцаа холбоотой 2.000 гаруй сургуулиудыг холбосон, дэлхийг хамарсан сүлжээтэй. Гёте-Институт нь 100 гаруй оронд 600 орчим үндэсний боловсролын тогтолцооны PASCH-сургуулиудыг дэмжин ажиллаж байна.

ХБНГУ-ын Гадаад Хэргийн Яам 2008 оны 2-р сард "Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" (PASCH) санаачилгыг үүсгэн байгуулсан. ХБНГУ-ын Гадаад Хэргийн Яам уг санаачилгыг зохицуулж, Хилийн Чанад дахь Ерөнхий Боловсролын Сургуулиудын Асуудал Эрхэлсэн Төв Газар, Гёте-Институт, Германы Эрдмийн Солилцооны Алба, Соёлын Сайд нарын Зөвлөлийн Багш, Сурагч Солилцооны Алба зэрэг байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна.

Зарчим болон зорилго

Дараах 4 зарчим нь PASCH санаачилгын чиглэлийг тодорхойлно. Үүнд:
 • Боловсролоор дамжуулан хэтийг төлөвлөх
 • Олон хэл эзэмшин хязгаарыг тэлэх
 • Хэл болон боловсрол эзэмших эрх
 • Мөн олон улсын сургалтын нийгэмлэгийн хувиар хамтдаа ирээдүйд тулгарах бэрхшээлийг даван туулах арга замыг олох