Koncept och material

Koncept och material Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Tyska för yrkesliv och studier

Undervisnings- och studiematerial inom specialområdena ekonomi, turism, teknik, medicin och socialt arbete.

Tyska för barn

Erbjudande för DaF-elever mellan fyra och tio år samt lärare som vill stödja barnens DaF-inlärning på ett lekfullt sätt och i enlighet med de senaste rönen inom metodik och didaktik.

Tyska för ungdomar

Ungdomar har ett helt eget inlärningsbeteende som på många sätt skiljer sig från barns och vuxnas förhållningssätt.

Våra rekommendationer

Eltern © Kundschafter Filmproduktion GmbH

Filmhandledningar för tyskundervisning

Här hittar ni filmhandledningar som är framtagna för undervisningen i såväl grundskolan som gymnasiet. 

Plakatausstellungen (Dummy) © Bruno Glätsch/pixabay.com (CC0 1.0)

Affischutställningar

Du kan beställa olika utställningar till språkdagar eller andra evenemang på din skola eller ditt universitet. Samtliga utställningar kan skickas per post.

Språkarbete Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Undervisningsmaterial till Tysklärardagen

Den 28 september arrangerade Goethe-Institut Schweden den årliga Tysklärardagen i Stockholm. Didaktiseringar och undervisnings-metoder presenterades som du nu kan ladda ner.

ICH LIEBE TYSKA © Goethe-Institut

Ich liebe tyska

Det är inte alltid lätt för elever att välja främmande språk. Som en del i vår kamapanj ICH LIEBE TYSKA erbjuder vi material som du som lärare kan använda inför språkvalet.

Utdrag ur "Kinderland" (sv: "Barnens land") av Mawil © REPRODUKT

Serieromaner i skolan

Serier i bokform och allvarliga ämnen som presenteras på ett enkelt sätt. Material för lärare som vill göra sina lektioner mer spännande.

Ungdomsbokspaket och klassuppsättningar © Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Klassuppsättningar

De noggrant utvalda böckerna erbjuder inte bara spännande läsning utan ger även en inblick i den tyska litteraturscenen. Tysklärare har möjlighet att låna sexton olika klassuppsättningar av oss.

Popcorn © Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Spelfilmer i DaF-undervisningen

Genom att använda filmmediet kan tyskundervisningen utformas på ett levande och omväxlande sätt. Här kan du få tips och inspiration för din undervisning!

Sport & Deutsch © Goethe-Institut

Sport + Deutsch

Bekanta dig med tyska sportstjärnor som Magdalena Neuner och Sebastian Vettel – eller berätta själv om din favoritsport. Eller lär dig de viktigaste tyska sportuttrycken, så hänger du med i snacket!

Material för DaF-undervisning i skolan

Kultur, trender, musik, sport, stad, vardagsliv och historia – webbplatsen för initiativet Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) erbjuder landsspecifika texter för unga tyskstuderande på olika språknivåer. På webbplatsen kan lärare dessutom ladda ner undervisningsidéer och arbetsblad som hör ihop med texterna.