Thông tin khác

Bạn hãy thể hiện: các modul

Kỳ thi Goethe-Zertifikat B1 bao gồm các modul Đọc, Nghe, Viết và Nói (phần Nói thi theo cặp đôi). Kỳ thi được tổ chức và chấm điểm theo tiêu chí thống nhất trên toàn thế giới.
 
Có thể thi riêng lẻ các modul hoặc thi kết hợp cả 4 modul. Chứng chỉ của 4 modul riêng lẻ có giá trị tương đương chứng chỉ tổng hợp 4 modul.
 
Kỳ thi này được phát triển bởi viện Goethe cùng trường đại học Freiburg/ Thụy Sĩ và ÖSD và được tổ chức trên toàn thế giới dưới tên gọi Goethe- Zertifikat B1 cũng như ÖSD- Zertifikat B1.
 

Đọc

Bạn đọc các bài blog, email, bài báo, thông báo và các chỉ dẫn bằng văn bản. Bạn có thể nắm được thông tin chính, các chi tiết quan trọng cũng như quan điểm và ý kiến.

Thời gian thi: 65 phút

Viết

Bạn viết email/ thư có tính chất cá nhân hay văn phong hành chính và thể hiện ý kiến của mình trong một bài viết tham gia trên một diễn đàn.

Thời gian thi: 60 phút

Nghe

Bạn nghe thông báo, các bài trình bày ngắn và các cuộc nói chuyện thông thường cũng như các cuộc tranh luận trên đài phát thanh. Bạn có thể hiểu được ý chính và các chi tiết quan trọng.

Thời gian thi: 40 phút

Nói

Bạn nói với bạn của mình về một chủ đề thường nhật, ví dụ như du lịch. Trong cuộc nói chuyện, bạn cần đáp lại câu hỏi, thể hiện ý kiến của mình và đưa ra các gợi ý. Bạn trình bày một bài nói về một chủ đề thường nhật và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài nói của mình.

Thời gian thi: khoảng 15 phút

Các điều kiện

Goethe-Zertifikat B1 là một kỳ thi tiếng Đức cho thanh thiếu niên và người lớn.
 
Các kỳ thi của viện Goethe dành cho mọi đối tượng muốn dự thi mà không phụ thuộc vào độ tuổi và việc có quốc tịch Đức hay không.
  • Kỳ thi Goethe-Zertifikat B1 cho thanh thiếu niên thích hợp cho độ tuổi từ 12 trở lên.
  • Kỳ thi Goethe-Zertifikat B1 cho người lớn thích hợp cho độ tuổi từ 16 trở lên.
  • Để đạt Goethe-Zertifikat B1 thí sinh cần có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp 3 (B1) của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
  • Tùy vào kiến thức đã có sẵn và điều kiện học, bạn cần học từ 350 đến 650 tiết, mỗi tiết học là 45 phút để đạt trình độ này.