ĐỒNG Ý NHẬN BẢN TIN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bản tin cập nhật

Lưu ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Điều 13 và 14 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (DSGVO)

Chúng tôi, Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Munich, thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (sau đây gọi là "dữ liệu") theo các yêu cầu sau.

BÊN KIỂM SOÁT

Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

MỤC ĐÍCH

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để gửi cho bạn bản tin và tin nhắn văn bản tùy chọn mà bạn quan tâm đến địa chỉ e-mail và số điện thoại bạn đã cung cấp. Chúng tôi cũng như xưng hô với bạn bằng tên khi đánh giá việc sử dụng bản tin để hiểu những gì thông tin bạn quan tâm hoặc không quan tâm và do đó liên tục cải thiện và cá nhân hóa nội dung bản tin của chúng tôi.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6 đoạn 1 a) DSGVO). Sự đồng ý là tự nguyện. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai. Điều này sẽ tự động chấm dứt đăng ký nhận bản tin hoặc tin nhắn messenger của bạn.

LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Chúng tôi xử lý dữ liệu sau về bạn:
  • Tên của bạn
  • Địa chỉ email của bạn
  • Số điện thoại của bạn (tùy chọn)
  • Mã bưu chính và thành phố bạn sinh sống
  • Thông tin về việc bạn sử dụng bản tin như được mô tả bên dưới
Để có được thông tin về việc bạn sử dụng bản tin của chúng tôi, chúng tôi sử dụng "web beacon", tức là một tệp có kích thước pixel được tải từ máy chủ được sử dụng cho mục đích này khi bản tin được mở. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thu thập thông tin kỹ thuật như trình duyệt và hệ điều hành, địa chỉ IP của bạn, thời gian bạn nhận và mở bản tin cũng như các liên kết có trong bản tin mà bạn đã nhấp vào.

NGƯỜI NHẬN DỮ LIỆU CỦA BẠN

Bản tin và tin nhắn văn bản được gửi qua nhà thầu của chúng tôi ZOHO CORPOration B.V., Beneluxlaan 4 B, 3527 HT Utrecht, Hà Lan. Bạn có thể tìm thấy chính sách quyền riêng tư của Zoho tại đây: https://www.zoho.com/de/privacy.html

CHUYỂN SANG NƯỚC THỨ BA

Việc chuyển giao sang quốc gia thứ ba sẽ chỉ diễn ra nếu Ủy ban EU xác định rằng mức độ bảo vệ phù hợp được đảm bảo cho quốc gia được đề cập hoặc nếu các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được ban hành https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021D0914 của Ủy ban EU đã được thỏa thuận với người nhận.

THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích nêu trên hoặc trong khoảng thời gian lưu giữ theo luật định được quy định.

QUYỀN CỦA BẠN VÀ CHI TIẾT LIÊN HỆ

Thông tin và quyền truy cập: Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ sẵn lòng thông báo cho bạn biết liệu dữ liệu nào về bạn có được lưu trữ hay không.

Cải chính, hạn chế xử lý hoặc xóa: Theo các điều kiện tiên quyết về mặt pháp lý được đưa ra, bạn có quyền cải chính, hạn chế xử lý hoặc xóa những dữ liệu này.

Khả năng di chuyển dữ liệu: Bạn cũng có quyền nhận từ chúng tôi dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được bằng máy; bạn có thể truyền những dữ liệu này đến những nơi khác hoặc truyền chúng đi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, về thông tin, cải chính, hạn chế xử lý hoặc xóa dữ liệu cũng như rút lại bất kỳ sự đồng ý hoặc phản đối nào đối với việc sử dụng dữ liệu cụ thể cũng như quyền di chuyển dữ liệu, vui lòng liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của công ty chúng tôi theo địa chỉ được đề cập ở trên hoặc theo địa chỉ
datenschutz@goethe.de

KHIẾU NẠI LÊN CƠ QUAN GIÁM SÁT

Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền về việc bảo vệ dữ liệu.

Đây là Ủy viên Liên bang về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin, Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn. Bạn cũng có thể gửi khiếu nại của mình với bất kỳ cơ quan bảo vệ dữ liệu nào khác. Sau đó sẽ được chuyển đến cơ quan giám sát có thẩm quyền.