Viện Goethe tại Việt Nam
Đăng ký nhận bản tin

HAN Newsletter 7360 V2 Ảnh: Maurice Schuckart © Colourbox

Bạn muốn luôn có thông tin mới nhất? Không khó – chúng tôi sẽ thường xuyên gửi tới bạn bản tin cập nhật từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Goethe Hà Nội


Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh


Các sự kiện và khóa học tiếng Đức tại Việt Nam

HAN Veranstaltungscover 1 © Viện Goethe Hà Nội

Các sự kiện

Tổng quan về các chương trình của viện Goethe tại Việt Nam.


Học viên tranh thủ chuẩn bị trong sân của Viện để lên lớp Ảnh: Viện Goethe / Nguyễn Tuấn Dũng

Các khoá học tiếng Đức

Tổng quan các khóa học tiếng Đức của Viện Goethe tại Việt Nam.