Chính sách bảo mật dữ liệu cho Facebook và Instagram

 

Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Munich (sau đây gọi là “Viện Goethe” hoặc “chúng tôi”) rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Tại thời điểm này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc xử lý dữ liệu liên quan đến việc bạn truy cập các trang fanpage trên Facebook của chúng tôi (sau đây gọi là “fanpage”) và Instagram của chúng tôi.

Facebook và Instagram là các dịch vụ được cung cấp bởi Meta Platforms Ireland Ltd., 2/4 Grand Canal Quay, D02 R890 Dublin, Ireland (sau đây gọi là “Meta”).

I. Việc xử lý dữ liệu trên fanpage và Instagram của chúng tôi là trách nhiệm riêng của chúng tôi

Thông tin trong Phần I đề cập đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình bạn truy cập các fanpage và Instagram của chúng tôi, việc xử lý này được thực hiện bởi riêng chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu thuộc trách nhiệm chung với Meta, hãy xem Phần II.

1. Mục đích, loại dữ liệu được xử lý và cơ sở pháp lý

1.1. Tương tác chung trên các fanpage của chúng tôi

Trên các fanpage của chúng tôi, bạn có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau của fanpage (ví dụ: trình nhắn tin, chức năng bình luận, “nút thích”, “nút đăng ký”, v.v.) để tương tác với chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích trả lời (Điều 6 Khoản 1 Đọan 1 Phần b DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu). Tùy thuộc vào cài đặt cá nhân của bạn, dữ liệu có thể bao gồm: tên người dùng, ảnh đại diện, ngày tương tác, độ tuổi, giới tính, ngôn ngữ, thông tin về nghề nghiệp và học vấn, thông tin bạn đã lưu về sở thích, các dữ liệu hoặc nội dung khác mà chúng tôi có thể xem trong phần bình luận hoặc tin nhắn.

Nếu bạn sử dụng các chức năng của Facebook để cung cấp phản hồi cho chúng tôi (ví dụ: bằng cách đánh giá các đề xuất, bình luận hoặc đánh dấu bài đăng của chúng tôi bằng “thích” hoặc gửi tin nhắn riêng cho chúng tôi), chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn căn cứ theo Điều 6 Khoản 1 Đoạn 1 Phần f DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu, nếu việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích của bên thứ ba, và việc xử lý này sẽ không vượt quá yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi đặc biệt nằm ở việc phát triển hơn nữa các dịch vụ và chương trình của chúng tôi, kiểm soát và cải thiện quy trình nghiệp vụ và các biện pháp tiếp thị, phân tích tính hiệu quả, truyền thông PR và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

1.2. Liên lạc trực tiếp và tin nhắn riêng thông qua các fanpage của chúng tôi

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua fanpage nếu bạn có câu hỏi cụ thể về các đề xuất nhất định, ví dụ: các khóa học hoặc sự kiện tại Viện Goethe. Chúng tôi sẽ trả lời cả tin nhắn riêng tư (trong phần tin nhắn) và tin nhắn công khai (dưới dạng bài đăng). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. Tại đây, chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích trả lời (Điều 6 Khoản 1 Đoạn 1 Phần b DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu). Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để yêu cầu bạn cấp quyền cần thiết để liên lạc với bạn bên ngoài fanpage, ví dụ: qua email hoặc SMS (Điều 6 Khoản 1 Đoạn 1 Phần c DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu).

1.3. Tương tác trên Instagram của chúng tôi

Bạn cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua Instagram của chúng tôi (ví dụ: liên lạc công khai và riêng tư, nhận xét về bài đăng, “thích” bài đăng hoặc “theo dõi chúng tôi”). Khi bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (tên người dùng, ảnh đại diện, ngày và giờ tương tác, yêu cầu của bạn, dữ liệu khác mà bạn có thể cho chúng tôi xem hoặc nội dung từ nhận xét của người dùng hoặc tin nhắn riêng tư). Chúng tôi xử lý các yêu cầu cụ thể trên cơ sở Điều 6 Khoản 1 Phần 1 Đoạn b DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn dựa trên Điều 6 Khoản 1 Phần 1 Đoạn f DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu, nếu việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích của bên thứ ba và việc xử lý không vượt quá yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi đặc biệt nằm ở việc phát triển hơn nữa các dịch vụ và chương trình của chúng tôi, kiểm soát và cải thiện quy trình nghiệp vụ và các biện pháp tiếp thị, phân tích tính hiệu quả và cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

1.4. Cuộc thi

Đôi khi, chúng tôi tổ chức các cuộc thi trên các fanpage và Instagram của chúng tôi. Nếu bạn tham gia một cuộc thi, bạn sẽ được thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong khuôn khổ của cuộc thi đó.

1.5. Siêu liên kết đến các trang web từ các nhà cung cấp khác

Trên fanpage, Instagram của chúng tôi và trong tuyên bố bảo mật dữ liệu này, chúng tôi có sử dụng các liên kết đến trang web của các nhà cung cấp khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu trên các trang web này. Bạn vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật dữ liệu của các nhà cung cấp cụ thể, để biết chi tiết cách các nhà cung cấp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn .

1.6. Nội dung bên ngoài

Chúng tôi đưa nội dung từ bên thứ ba vào fanpage và Instagram của chúng tôi. Trong trường hợp này, trình duyệt của bạn có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang nhà cung cấp bên thứ ba khi trình duyệt thiết lập kết nối với máy chủ của nhà cung cấp bên thứ ba. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng:
Thông tin về các nhà cung cấp bên thứ ba
Nhà cung cấp Youtube
(Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Sieblin 4 Irland)
Loại dữ liệu Địa chỉ IP
URL của trang đã truy cập
Thông tin chung (ví dụ: trình duyệt, hệ điều hành, độ phân giải, cài đặt ngôn ngữ) nếu có thể, hồ sơ người dùng trên Google
Mục đích xử lý Xem nội dung Youtube
Cách dừng xử lý số liệu Vô hiệu hóa JavaScript
Thông tin bảo mật dữ liệu khác www.policies.google.com/privacy?hl=de

2. Xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi lưu trữ thông tin liên hệ và thông tin về các tương tác của bạn trên Facebook hoặc Instagram trong hệ thống quản lý khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình.

Chúng tôi xử lý thông tin công khai từ hồ sơ của bạn miễn là thông tin đó có thể được xem trên fanpage hoặc Instagram của chúng tôi.

II. Xử lý dữ liệu thuộc trách nhiệm chung với Facebook

1. Mục đích, loại dữ liệu được xử lý và cơ sở pháp lý

Nếu bạn theo dõi fanpage của chúng tôi với tư cách là “Fan” hoặc nhấp vào trang đó bằng nút “Thích”, Facebook sẽ thêm hồ sơ của bạn vào danh sách tất cả “Fans” và cung cấp hồ sơ đó cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể xem thông tin công khai trên hồ sơ của bạn. Bạn quyết định dữ liệu cụ thể nào chúng tôi có thể xem trong phần cài đặt Facebook của bạn.

Điều tương tự cũng áp dụng nếu bạn theo dõi Instagram của chúng tôi với tư cách là “người đăng ký”. Trong trường hợp này cũng vậy, hồ sơ của bạn sẽ được thêm vào danh sách tất cả “người đăng ký”. Chỉ có bạn mới quyết định cung cấp thông tin công khai nào trong hồ sơ của mình. Khi bạn truy cập hoặc tương tác trên fanpage hoặc Instagram của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận được số liệu thống kê về “Fans” và “người đăng ký” từ Facebook.

Các thông tin liên quan có thể là, ví dụ: tuổi, giới tính, nơi cư trú, quốc gia (tùy thuộc vào thông tin bạn đã chia sẻ trong cài đặt Facebook của mình) cũng như thời gian truy cập, loại tương tác, thời lượng tương tác, tần suất tương tác, mục nhập trang, thời gian truy cập hoặc danh mục thiết bị. Chúng tôi không thể liên kết dữ liệu thống kê với dữ liệu hồ sơ của “Fans” hoặc “người đăng ký” của chúng tôi trừ khi bạn cho phép chúng tôi thực hiện điều đó theo Điều 6 Khoản 1 Đoạn 1 Phần a DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu.

Mặt khác, chúng tôi sử dụng số liệu thống kê theo Điều 6 Khoản 1 Đoạn 1 Phần f DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích của bên thứ ba, vì chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ thân thiện hơn và phù hợp hơn với người dùng, phát triển hơn nữa các dịch vụ và chương trình, kiểm soát và cải tiến các quy trình nghiệp vụ. Chúng tôi cũng sử dụng số liệu thống kê để phân tích tính hiệu quả và cho quảng cáo cá nhân hoá. Bạn có tùy chọn trong cài đặt của mình để phản đối quảng cáo cá nhân hoá.

Nếu bạn chưa đăng ký Facebook hoặc Instagram, chúng tôi sẽ không nhận được bất kỳ thông tin nào từ Facebook về việc bạn truy cập hoặc sử dụng fanpage của chúng tôi.

2. Xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi lưu trữ thông tin liên hệ và thông tin về các tương tác của bạn trên Facebook hoặc Instagram trong hệ thống quản lý khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình.

Chúng tôi xử lý thông tin công khai từ hồ sơ của bạn miễn là thông tin đó có thể được xem trên fanpage hoặc Instagram của chúng tôi.

III. Xử lý dữ liệu tại “Việc làm trên Facebook”

Chúng tôi sử dụng chức năng “Việc làm trên Facebook” để đăng tin tuyển dụng của Viện Goethe. “Việc làm trên Facebook” là một ứng dụng trong fanpage của Facebook cung cấp cho bạn khả năng tìm kiếm các tin tuyển dụng làm việc được quảng cáo và ứng tuyển công việc. Nếu bạn quan tâm đến quảng cáo việc làm và nhấp vào “Ứng tuyển ngay”, Facebook sẽ cung cấp cho bạn một biểu mẫu trực tuyến. Biểu mẫu trực tuyến này đã được điền sẵn dữ liệu bạn đã lưu trên hồ sơ Facebook của mình. Bạn cũng có tùy chọn để nhập thêm thông tin vào biểu mẫu này. Bạn ứng tuyển bằng cách nhấp vào “Gửi”.

1. Xử lý dữ liệu thuộc trách nhiệm riêng

1.1. Mục đích, loại dữ liệu được xử lý và cơ sở pháp lý

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân sau đây về bạn: họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, thông tin về trình độ chuyên môn, trình độ học vấn, đào tạo chuyên môn nâng cao, thông tin về kinh nghiệm làm việc của bạn và các thông tin khác (nếu có) mà bạn cung cấp trong đơn xin việc (ví dụ: ngày và nơi sinh, ảnh đơn đăng ký, v.v.).

Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu ứng viên của bạn trong khuôn khổ việc thu thập thông tin thông qua “Việc làm trên Facebook”. Cơ sở pháp lý là Điều 6 Khoản 1 Đoạn 1 Phần b DSGVO – Quy chế về xử lý dữ liệu. Việc xử lý được thực hiện nhằm mục đích tuyển dụng các vị trí tại Viện Goethe và liên lạc với ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

1.2. Xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Về nguyên tắc, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đưa ra quyết định về đơn xin việc của bạn và xóa dữ liệu của bạn 6 tháng sau khi kết thúc quá trình đăng ký (ví dụ: thông báo về quyết định từ chối), trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại trong một thời gian dài hơn do yêu cầu lưu trữ hợp pháp. Trong trường hợp này, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khi hết thời gian lưu trữ liên quan.

2. Xử lý dữ liệu thông qua Meta

Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng Meta cũng có thể tiến hành xử lý dữ liệu liên quan khi bạn nhập dữ liệu vào biểu mẫu ứng tuyển của “Việc làm trên Facebook”. Thông tin bảo mật dữ liệu của Meta chỉ áp dụng cho quá trình xử lý này (xem Phần IV bên dưới).

IV. Hợp đồng về trách nhiệm chung

Chúng tôi đã ký kết hợp đồng với Meta về trách nhiệm bảo mật dữ liệu chung. Bạn có thể xem mẫu được sử dụng cho việc này với thông tin tổng quan về nội dung thiết yếu của thỏa thuận này tại đây www.facebook.com/legal/controller_addendum/

V. Liên hệ về các vấn đề bảo mật dữ liệu

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật dữ liệu liên quan đến các fanpage và Instagram của chúng tôi, bạn có thể liên hệ đến datenschutz@goethe.de hoặc thông tin liên hệ được liệt kê trong thông tin bảo mật dữ liệu của Meta (xem Phần VI.).

VI. Thông tin bảo mật dữ liệu chung

Bạn có thể tìm thấy thông tin bảo mật dữ liệu chung của chúng tôi cùng với các thông tin khác, đặc biệt là về quyền bảo mật dữ liệu của bạn một cách chi tiết tại www.goethe.de/de/dat.html.

Thông tin bảo mật dữ liệu của Meta có thể được tìm thấy tại www.facebook.com/privacy/center/.
 
- Cập nhật: Tháng 12 năm 2023 -