Tài liệu ôn luyện

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài thi mẫu A1

Tải tài liệu

A1-Bài thi mẫu   A1-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu (17:08 phút)

A1-tải phần Nghe bài thi mẫu (MP4, 16 MB)

A1-xem trực tiêp phần Nói bài thi mẫu (14:51 phút)
© Goethe-Institut

A1-Bài luyện 01 A1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện 01 (18:59 phút)

A1-tải phần Nghe bài luyện 01 (MP4, 18 MB)


A1-Bài luyện 02 A1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện 02 (19:04 phút)

A1-tải phần Nghe bài luyện 02 (MP4, 18 MB)