Các khoá tiếng Đức cho người lớn
TP. Hồ Chí Minh

Khóa bán cấp tốc

8 tuần
A1.1 - B1.3
Thứ Hai / Tư / Sáu 
hoặc thứ Ba / Năm / Bảy
3 buổi một tuần
Mỗi buổi 3 tiết (1 tiết = 45 phút)
Tổng cộng 80 tiết
18:00 - 20:45
(Thứ bảy 14:00 - 16:45)
Học phí: VNĐ 5.000.000,-

Khóa siêu tốc

8 tuần
A1, A2, B1
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
5 buổi một tuần
Mỗi buổi 5 tiết 45 phút
Tổng cộng 200 tiết
8:00 - 12:30
hoặc 13:00 - 17:30
Học phí: VND 9.500.000,-

Khóa Nhập cư

12 tuần
A1
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
5 buổi một tuần
Mỗi buổi 4 tiết (1 tiết = 45 phút)
Tổng cộng 240 tiết
8:00 - 11:30
hoặc 13:30 - 17:00
Học phí: VND 15.000.000,-

Khóa tiêu chuẩn

12 tuần
A1.1 - B1.3
Thứ Hai / Tư hoặc thứ Ba / Năm
2 buổi một tuần
Mỗi buổi 3 tiết (1 tiết = 45 phút)
Tổng cộng 80 tiết
18:00 - 20:45
Học phí: VNĐ 5.000.000,-

Khóa Bán cấp tốc (online)

A1.1 | A1.2 | A2.1 | A2.2 | B1.1 | B1.2
Thời lượng: 12 tuần
Số giờ học mỗi tuần: 10 giờ
Số lần video trực tiếp trong tuần: 3 x 60 phút
từ 8 - 20 học viên / lớp
Học viên từ 16 tuổi trở lên
Học phí: 5.000.000,- VNĐ

Các thông tin khác

Liên hệ và đăng ký học

Bạn quan tâm đến một trong các khoá học của chúng tôi hoặc  bạn cần thêm thông tin? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Các loại khoá học

Bạn muốn học tiếng Đức và cần một khoá học phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn? Vậy bạn hãy bắt đầu học như bạn muốn và bạn sẽ đạt được mục đích của mình.

Tổng quan về các trình độ A1–C2

Các khoá học tiếng Đức của chúng tôi được phân loại theo các bậc trình độ của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu.