Thông tin khác

Hoàn toàn không quá khó: Các phần thi

Kỳ thi Goethe-Zertifikat A2 bao gồm phần thi Đọc, Nghe, Viết và Nói.
Kỳ thi được tổ chức và chấm điểm theo tiêu chí thống nhất trên toàn thế giới.
 

Đọc

Bạn đọc các văn bản như bài báo ngắn, e-mail, thông báo và bảng chỉ dẫn ở nơi công cộng và giải quyết các bài tập được đưa ra.

Thời gian thi: khoảng 30 phút

Viết

Bạn viết những thông báo liên quan trực tiếp đến bạn.

Thời gian thi: khoảng 30 phút

Nghe

Bạn nghe các cuộc nói chuyện thường nhật, thông báo và cuộc phỏng vấn trên đài, tin nhắn trên điện thoại và thông báo tại các địa điểm công cộng và giải quyết các bài tập liên quan.

Thời gian thi: khoảng 30 phút

Nói

Bạn đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi liên quan đến bản thân, kể đôi chút về cuộc sống của bạn và thống nhất hoặc cùng lên một kế hoạch nào đó với người bạn thi cùng.

Thời gian thi: 15 phút

Các điều kiện

Goethe-Zertifikat A2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn.

Các kỳ thi của viện Goethe dành cho mọi đối tượng muốn dự thi mà không phụ thuộc vào độ tuổi và việc có quốc tịch Đức hay không.
  • Kỳ thi Goethe-Zertifikat A2 phù hợp với độ tuổi từ 16 trở lên.
  • Kỳ thi Goethe-Zertifikat A2 đòi hỏi vốn kiến thức tiếng tương đương trình độ cấp 2 (A2) theo Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
  • Tùy vào kiến thức sẵn có và điều kiện học, bạn cần học từ 200 đến 350 tiết, mỗi tiết học là 45 phút để đạt trình độ này.