Thông tin khác

Từng bước một: Các phần thi

Kỳ thi TestDaF là một kỳ thi quy chuẩn và đề bài và chấm điểm đều được thực hiện tại trung tâm. Kỳ thi bao gồm 4 phần. Kiến thức tiếng của bạn được đánh giá riêng lẻ theo kỹ năng Đọc, Nghe, Viết và Nói. Kết quả được thể hiện theo 3 cấp trình độ (TDN) 3,4, và 5.
 

Đọc hiểu

 • Bạn đọc các văn bản ngắn từ bối cảnh trường đại học như danh mục bài giảng, lịch chương trình, cuốn thông tin v.v. và xác định văn bản nào phù hợp với bài tập nào.
 • Bạn đọc một bài báo (khoảng 450-550 từ) về chủ đề khoa học hoặc chủ đề chính trị xã hội và trả lời các câu hỏi ở dạng Mulpliple- Choice.
 • Bạn đọc một văn bản ngôn ngữ khoa học (khoảng 550-650 từ) từ một tờ báo chuyên ngành hay báo của trường và xác định những nhận định có đúng hay không hay văn bản không cung cấp thông tin gì vê nhận định đó.
Thời gian thi: 60 phút

Nghe hiểu

 • Bạn nghe một hội thoại ngắn có bối cảnh trường đại học, ví dụ một cuộc nói chuyện giữa 2 sinh viên và đồng thời ghi chép đáp án cho phần câu hỏi.
 • Bạn theo dõi một cuộc phỏng vấn hoặc một cuộc tranh luận về các chủ đề có liên quan đến việc học hay khoa học nói chung và đồng thời xác định liệu những nhận định đưa ra về bài nghe đúng hay sai.
 • Bạn nghe một bài thuyết trình hay một cuộc phỏng vấn chuyên gia và trả lời ngắn những câu hỏi trọng tâm về bài nói.
Thời gian thi: khoảng 40 phút

Diễn đạt viết

 • Bạn nhận được một chủ đề và viết bài có cấu trúc chặt chẽ dựa trên những gợi ý và thông tin thống kê đưa ra.
 • Bạn cần nêu quan điểm và biện luận quan điểm về chủ đề đưa ra.
Thời gian thi: 60 phút

Diến đạt nói ( phần thi sử dụng máy tính)

 • Bạn xử lý 7 bài tập, trong đó bạn phải đặt mình vào các tình huống giao tiếp khác nhau tại các trường đại học ở Đức.
 • Bạn phải thu thập thông tin, miêu tả các bảng thống kê và tóm tắt thông tin của chúng. Bạn cần thể hiện ý kiến của mình và lý giải, bày tỏ quan điểm, đưa lời khuyên, cân nhắc lựa chọn và nêu các giả định.
Thời gian thi: khoảng 35 phút

Các điều kiện

Kỳ thi TestDaF TestDaF là một kỳ thi tiếng quyết định việc đủ điều kiện về trình độ tiếng để nhập học vào các trường đại học ở Đức. Kỳ thi hướng tới các bạn sinh viên, những người muốn tham gia học đại học, nhưng cũng là một chứng nhận được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Đức của bạn phù hợp cho các dự án khoa học và ngành nghề đòi hỏi có đào tạo đại học.
 • Kiến thức về tiếng tối thiểu ở trình độ B2
 • 700 đến 1000 tiết học, mỗi tiết 45 phút, tùy vào kiến thức sẵn có và điều kiện học (không cần chứng nhận)

Chấm điểm

Trong phần Đọc hiểu và Nghe hiểu, bạn nhận được một điểm cho mỗi câu làm đúng (ví dụ Multiple – Choice hay đúng/sai). Việc xác định trình độ phụ thuộc vào số lượng câu làm đúng. 2 phần thi Diễn đạt Viết và Diễn đạt Nói được chấm bởi những người chấm thi được đào tạo và có kinh nghiệm. Việc xác định trình độ được dựa trên bảng tiêu chí đánh giá. Thông tin cụ thể bạn có thể tìm tại www.testdaf.de. Bạn có thể thi lại kỳ thi này nhiều lần.

Hãy đăng ký dự TestDaF ngay!

Nếu bạn đã có đủ trình độ tiếng Đức thì bạn nên đăng ký dự thi TestDaF. Chúng tôi khuyên bạn trước đó nên làm quen với TestDaF. Tốt nhất là bạn nên tham dự khoá luyện thi của Viện Goethe hay của các trung tâm thi. Trong các khoá học này bạn làm quen với dạng và quy trình thi.

Hàng năm, bạn có thể tham gia kỳ thi TestDaF trong sáu đợt thi cố định trên toàn thế giới. Bạn hãy đăng ký thi tại www.testdaf.de. Tại nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa có những đợt thi riêng, đăng ký qua National Education Examination Authority.

Những thí sinh khuyết tật nên thông báo sớm với trung tâm thi mình chọn và trình giấy chứng nhận khuyết tật còn giá trị. Việc tổ chức thi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.