Téma

Nedostatok

Každý z nás sa potýka s nejakým nedostatkom. Ten môže byť systémový, ale aj čisto individuálny. Čoho všetkého máme nedostatok? Zaujíma nás to vôbec navzájom a do akej miery? Veríme v silu celku a solidaritu?

Nedostatok Ilustrácia: © Vladimír Holina