2005

Einstein - Không ngừng đặt câu hỏi

Vào năm 2005, Liên hoan Phim Khoa học được khởi xướng tại Thái Lan bởi Viện Goethe và Viện Xúc tiến Giảng dạy Khoa học và Công nghệ (IPST). Chủ đề của năm đầu tiên là "Einstein - Không ngừng đặt câu hỏi" và sự kiện đã thu hút 5.000 người tham dự tại Băng-cốc.