2549

ในปี พ.ศ. 2549 ธีมของงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์คือ "คาร์บอน 60 และนาโนเทคโนโลยี" เพื่อแสดงความเป็นเกียรติเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา เทศกาลฯนี้ได้จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์จัดฉายเข้าร่วม อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศไทย มีผู้เข้าชมเทศกาลฯถึง 11,000 คน