2007

2007

Vào năm 2007, Liên hoan Phim Khoa học đã khởi xướng Liên hoan Du lịch IPST và đã diễn ra ở 5 địa phương khác bên cạnh Băng-cốc. Chủ đề năm nay là "Kỹ thuật sinh học - Hiệu ứng hoa sen", sự kiện đã thu hút 44.000 khán giả trẻ tuổi - khiến nó trở thành sự kiện lớn nhất thế giới trong cùng thể loại về số lượng khán giả.