2011

2011

Vào năm 2011, Liên hoan Phim Khoa học được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam và Ma-lay-xia. Chủ đề là "Những Khu rừng" và sự kiện đã thu hút được 240.000 người tham dự tại Đông Nam Á.